IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-14 14:22
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2022  (3 din 3)20    CZU
 2022  (3 din 3)53    
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41    
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62    
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71    
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74    
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68    
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61    
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78    
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75    
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71    
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69    
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67    
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76    
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87    
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35CZU
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75    
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37    
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106513596721960257784
Volume46796392837
Total1111143931122439

Vizualizări   2759Descărcări   167

Conţinutul numărului de revistă

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova 7-18

CZU: 595.75.76:63564(478)

Munteanu-Molotievskiy Natalia , Toderash Ion , Iurcu-Străistaru Elena , Moldovan Anna
Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social 19-27

CZU: 612.3:599.323.4

Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii) 27-35

CZU: 615.874.2+616.329-002-02:616-056.3

Gribiniuc Anatol , Lupaşco Iulianna , Harea Gheorghe , Berezovscaia Elena , Lupaşco Daniella
Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv 35-42

CZU: 613.2:616.33

Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor 42-53

CZU: 581.1.03:581.14

Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Ionaşcu-Urechii Angela
Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie. 54-62

CZU: 631.81:631.96

David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Gladei Mihai
Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе 63-72

CZU: 634.1:581.1

Harciuc Oleg , Кирилов Александр , Клейман Эмиль , Скурту Георгий , Баштовая Светлана , Platovschii Nicolai , Кистол Марчела
Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare). 72-81

CZU: 635.714:575.1(478)

Port Angela , Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana
Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов. 81-91

CZU: 575.2:632.111/112:635.64(478)

Маковей Милания
Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation 91-97

CZU: 633.854.54:631.53.026

Korlateanu L. , Kutsitaru D. , Ganea Anatolie
Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.). 98-106

CZU: 575:633.11

Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Activitatea superoxid dismutazelor la plantele de floarea-soarelui infestate artificial cu lupoaie. 106-111

CZU: 633.854.78:632.3/.4(478)

Tabără Olesea
Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa. 112-120

CZU: 592/599:595.7(478)

Nistreanu Victoria , Buşmachiu Galina , Ţurcan Vladimir , Larion Alina
Specii din genul Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – noi pentru fauna Republicii Moldova 121-124

CZU: 595.786-19(478)

Ţugulea Cristina
Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci 124-131

CZU: [632.651:635.25.26]:57984111(478)

Melnic Maria , Slanina Valerina , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Balan (Batîr) Ludmila , Chihai Nina
Controlul biologic al Coleopterelor Curculionide (Coleoptera, Curculionaidae): probleme, realizări și perspective 131-142

CZU: 595.768.23:591.16

Moldovan Anna
Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae 142-148

CZU: 579.083.13.+579.24

Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia
Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2. 148-154

CZU: 577.152.311

Bivol Cezara , Ciloci (Deseatnic) Alexandra , Tiurina Janeta , Labliuc Svetlana , Dvornina Elena , Clapco Steliana , Guţul Tatiana , Rusu Emil
Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus. 154-161

CZU: 579.66

Чилочи Александра , Тюрина Жанета , Лаблюк Светлана , Дворнина Елена , Бивол Чезара , Клапко Светлана , Гуцул Татиана
Evaluarea rezultatelor detectării bacteriei Gardnerella vaginalis obținute prin diferite metode de cercetare. 161-165

CZU: 618.15:579.8

Tașci Xenia , Morozov Alexandr
Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic 165-171

CZU: 634.4(478)

Ursu Andrei , Overcenco Aureliu , Curcubăt Stela , Marcov Ion
Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment” 171-180

CZU: 574.4.:502.75(478)

Bulimaga Constantin , Certan Corina , Burghelea Aureliu , Grabco Nadejda
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca. 180-186

CZU: 504.06504.4.054

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu
Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович 187-188
Фурдуй Теодор , Гэинэ Борис , Тудораке Георгий , Кирилов Александр
Recenzie la manualul „Siguranța alimentelor”. Autor: Mihail Tomșa 188-190
Ciochină Valentina , Balan Ion
Рецензия на монографию „Селекция томата на устойчивость к стрессовым абиотическим факторам с использованием гаметных технологий”. Автор: Маковей Миланья Дмитриевна. 190-193
Ботнарь Василий
Nicolae Dimo. 60 de ani de la trecerea în nefiinţă 193-194
Ursu Andrei