IBN
Închide

82Publicaţii

480Descărcări

36826Vizualizări

Bulat Denis
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Caspiosoma Caspium (Kessler, 1877) In the Lower Dniester River
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichthyofauna of the lower course of the Prut river (Larga river sector (KM 120) - confluence with river Danube)
Dadu Ana1 , Patriche Nicolae2 , Bulat Denis1 , Dima Floricel Maricel2 , Şaptefraţi Nicolae1 , Tenciu Magdalena2
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologia Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galati
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Crepis Oleg
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphohistological studies of the gonads of hybrid polyploid loach cobitis from the Lower Dniester
Fulga Nina , Ungureanu Laurenţia , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderash Ion , Marta Anatol
Institutul de Zoologie
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a loturilor de reproducători ai scrumbieide-dunăre Alosa Immaculata Bennett, 1835 din Nistru inferior în perioada anilor 2017-2020
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu , Usatîi Adrian , Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мобильный рыбоводный комплекс для эколого-индустриального разведения пелагофильных рыб в условиях водотоков и водоёмов
Крепис Олег , Булат Дмитрий , Зубков Елена , Usatîi Marin , Булат Денис , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфогистологические исследования гонад половозрелых самок бычка-кругляка Neogobius Melanostomus (Pallas, 1814) и бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Arsenic, selenium, phosphorous and copper in the fish of Cyprinidae and Percidae families of the Prut river
Zubcov Elena12 , Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Ciornea Victor1 , Andreev Nadejda1 , Ene Antoaneta2 , Teodorof Liliana23 , Spanos Thomas24
1 Institutul de Zoologie,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development,
4 International Hellenic University
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unui complex mobil pentru reproducerea ecologo- industrial a speciilor pelagofile de pești în condiții de fluvii și lacuri
Crepis Oleg , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative
Şaptefraţi Nicolae , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Bulat Denis , Dadu Ana , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești Stânca în anul 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicator fish species and associations from the river ecosystems of different types
Zubcov Elena1 , Bulat Dumitru1 , Ungureanu Laurenţia1 , Usatîi Marin1 , Bulat Denis1 , Andreev Nadejda1 , Bileţchi Lucia1 , Toderash Ion1 , Ene Antoaneta2
1 Institutul de Zoologie,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de acumulare al unor microelemente în peștii Cyprinidae, Percidae și Esocidae din fl. Nistru
Zubcov Natalia1 , Zubcov Elena1 , Bagrin Nina1 , Ene Antoaneta2 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Ciornea Victor1 , Bileţchi Lucia1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) from the Dniester River in the current ecological conditions
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Ungureanu Laurenţia , Usatîi Marin , Crepis Oleg
Institutul de Zoologie
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results on fish catches in Dubasari reservoir in the first half of 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Usatîi Marin
Institutul de Zoologie
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of recreational fishing on fish resources of the transboundary Lower Dniester River
Trombitsky Ilya12 , Bulat Dumitru2 , Bulat Denis3 , Zubcov Elena3 , Philipenko Sergey4 , Mustea Mihai4 , Bogatîi Dinu4 , Gubanov V.5 , Stepanok N.5 , Romanescu Vladimir1
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Branch Chisinau of Research and Production of aquatic biological resources. Aquaculture - Moldova,
3 Institutul de Zoologie,
4 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
5 National Natural Park of Lower Dniester, Odessa
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонадбычка-круглякеа Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) нижнего Днестра в период нереста
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Institutul de Zoologie
Евразийский Союз Ученых
Nr. 3(71) / 2020 / ISSN 2411-6467 / ISSNe 2413-9335
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых итогах оценки прессинга любительского рыболовства на рыбные ресурсы нижнего Днестра
Тромбицкий Илья 1 , Булат Денис2 , Булат Дмитрий2 , Зубков Елена 2 , Филипенко Сергей3 , Мустя Михаил3 , Богатый Дину3 , Губанов В.4 , Степанок Н.4 , Romanescu Vladimir1
1 Международная экологическая ассоциация хранителей реки Днестр «Eco-Tiras»,
2 Institutul de Zoologie,
3 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
4 Нижнеднестровский национальный природный парк
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие гонад у половозрелых самок леща Abramis Brama (Linnaeus.1758) в антропогенно-модифицированных водоемах бассейна Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Institutul de Zoologie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82