IBN
Închide

45Publicaţii

234Descărcări

22909Vizualizări

Rusu Vadim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 33.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 33

2023 - 3

Monitorizarea epizootică a obiectivelor acvatice piscicole
Rusu Vadim , Ciocârlan Victor , Dumbrăveanu Dorin , Croitoru Ion , Budeanu Mihail , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibile modificări ale ihtioparazitofaunei în condițiile schimbărilor climatice
Rusu Vadim , Ciocârlan Victor , Dumbrăveanu Dorin , Croitoru Ion , Budeanu Mihail , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaționale privind aplicarea măsurilor antiepizootice în piscicultură
Rusu Vadim , Ciocârlan Victor , Dumbrăveanu Dorin , Croitoru Ion , Budeanu Mihail , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Asigurarea calităţ ii mediului şi diminuarea impactului reziduurilor organice în instalaţiile piscicole ce funcţionează pe baza sistemului de recirculare a apei
Rusu Vadim , Dumbrăveanu Dorin , Croitoru Ion , Budeanu Mihail , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibridizarea aplicată în scopul intensificării ratei de creștere a peștilor și al optimizării valorificării furajelor
Rusu Vadim , Dumbrăveanu Dorin , Croitoru Ion , Budeanu Mihail , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladiile parazitare ale peştilor şi efectele lor asupra produselor piscicole şi sănătatea umană
Rusu Vadim , Dumbrăveanu Dorin , Nedbaliuc Iuri , Budeanu Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Perspective și tehnologie de cultivare a hranei vii de start pentru Pești pe exemplul policulturii de Aulophorus furcatus (Oken, 1815) și Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1833)
Rusu Vadim , Nedbaliuc Iuri , Croitoru Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selectarea și creșterea eficacității medicamentelor veterinare cu adăugarea de dimetilsulfoxid pentru combaterea protozoozelor la pești
Dumbrăveanu Dorin , Rusu Vadim , Nedbaliuc Iuri , Pîrţu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rolul agenţilor biologici de natură animală în cadrul ecosistemelor urbane
Rusu Vadim1 , Bulimaga Constantin2 , Dumbrăveanu Dorin1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organismelor epibionte în producerea interferenţelor biologice alohtone
Rusu Vadim , Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Rolul organismelor epibionte autohtone în producerea interferenţelor de natură biologică
Rusu Vadim , Dumbrăveanu Dorin
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devieri anomalice în procesul de ecloziune a larvelor lafitonematode
Melnic Maria1 , Toderaş Ion1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Rusu Vadim2 , Chihai Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Diversitatea helmintofaunei la câinii maidanezi în dependență de vârstă și biotop
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Chihai Oleg1 , Zamornea Maria1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina1 , Pruteanu Mihail1 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.
Chihai Oleg1 , Erhan Dumitru1 , Tălămbuţă Nina2 , Rusu Ştefan1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Naforniţa Nicolae3 , Rusu Vadim41
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de infestare al bovinelor cu sarcochiști în dependență de tehnologia de întreținere în Republica Moldova
Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Zamornea Maria1 , Gherasim Elena1 , Melnic Galina1 , Enciu Valeriu2 , Tomşa Mihail2 , Anghel Tudor1 , Buza Vasile1 , Naforniţa Nicolae12 , Rusu Vadim3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Savin Anatolie1 , Zamornea Maria1 , Chihai Oleg1 , Gherasim Elena1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina2 , Pruteanu Mihail1 , Anghel Tudor1 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ihtioparazitofaunei bazinului acvatic al rezervației științifice „Codrii”
Rusu Ştefan1 , Gologan Ion1 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea impactului moluștei Dreissena polymorpha în calitate de epibiont
Rusu Vadim , Silitrari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Interrelaţiile nematodului Ditylenchus dipsaci cu tulpina de bacterii Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07
Melnic Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Balan (Batîr) Ludmila2 , Slanina Valerina2 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările proteinogramei la bovine sub impactul factorului parazitar
Melnic Galina1 , Erhan Dumitru1 , Chihai Oleg1 , Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Tălămbuţă Nina2 , Buza Vasile1 , Naforniţa Nicolae1 , Anghel Tudor1 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46