FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-064X

3. Site-ul revistei

http://www.bsl.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Zoologie al AŞM
AdresaMD 2028 mun.Chişinău, str.  Academiei, 1, et.3, bir. 306
Telefon / fax / e-mail(+373)22725071, (+373)22737142, vciochina@asm.md
Webwww.zoology.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(342), 2020 - 200
Nr. 2(341), 2020 - 200
Nr. 1(340), 2020 - 100
Nr. 3(339), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ungureanu Laurenţia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)
3.Şişcanu Gheorghe, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)
4.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
5.Lacusta Victor, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
6.Gomoiu Marian-Traian, dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa (România)
7.Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
8.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
9.Ciochină Valentina, dr., conf.cerc., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)
10.Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55246094000
11.Chirilov Alexandru, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
12.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
13.Andronic Larisa, dr., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
14.Botnari Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193716800
15.Sin Gheorghe, dr., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti (România)
16.Dziubenko Nikolai, ГНУ Всеросийский Научно-исследовательский Институт Растениеводства им. Н. И. Вавилова (Rusia)
17.Floquet Sebastian, University of Versailles (Franţa)
18.Soroko Sveatoslav, Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry (Rusia)
19.Romanenko Victor, Institutul de Hidrobiologie, ANSU (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1968

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 13%
Romana - 79%
Engleza - 8%
RezumateRusa - 100%
Romana - 97%
Engleza - 98%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Master Journal List, https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1584-2363&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andronic Larisa - Scopus Author ID - 14420964900
2.Bagrin Nina - Scopus Author ID - 57194067746
3.Bahşiev Aighiuni - Scopus Author ID - 57214596476
4.Bivol Cezara - Scopus Author ID - 26421076700
5.Boicu Adriana - Scopus Author ID - 57194719555
6.Borodin Natalia - Scopus Author ID - 57194065136
7.Botnari Vasile - Scopus Author ID - 57193716800
8.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
9.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
10.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
11.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
12.Buşmachiu Galina - Scopus Author ID - 23968705400
13.Cebotari Valentina - Scopus Author ID - 57218869484
14.Cepoi Liliana - Scopus Author ID - 55246094000
15.Chiriac Tatiana - Scopus Author ID - 38861074900
16.Chiseliţa Natalia - Scopus Author ID - 57193098738
17.Chiseliţă Oleg - Scopus Author ID - 57219713666
18.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
19.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
20.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
21.Codreanu Svetlana - Scopus Author ID - 57164667300
22.Djur (Maxacova) Svetlana - Scopus Author ID - 57164884800
23.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
24.Dvornina Elena - Scopus Author ID - 54929795100
25.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
26.Elisoveţcaia Dina - Scopus Author ID - 57205194231
27.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
28.Filipenco Serghei - Scopus Author ID - 57204107173
29.Garbuz Olga - Scopus Author ID - 56460204400
30.Gavzer Svetlana - Scopus Author ID - 57211992711
31.Gînsari Irina - Scopus Author ID - 57203115861
32.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
33.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
34.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
35.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
36.Kleiman Emanuil - Scopus Author ID - 26536264700
37.Labliuc Svetlana - Scopus Author ID - 55257678200
38.Lozan Raisa - Scopus Author ID - 6507846047
39.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400
40.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
41.Miscu Vera - Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700
42.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
43.Moldovan Cristina - Scopus Author ID - 57222539852
44.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
45.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
46.Nedealcov Maria - Scopus Author ID - 57199185605
47.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
48.Oltu Iulian - Scopus Author ID - 57218405421
49.Port Angela - Scopus Author ID - 24449795600
50.Railean Nadejda - Scopus Author ID - 57208656438
51.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
52.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
53.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
54.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
55.Şeptiţchi Vladimir - Scopus Author ID - 36621386500
56.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
57.Smerea Svetlana - Scopus Author ID - 36761465400
58.Ştefîrţă Anastasia - Scopus Author ID - 57193715555
59.Şubina Victoria - Scopus Author ID - 57193091213
60.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
61.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
62.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
63.Ţîmbaliuc Nina - Scopus Author ID - 6504254401
64.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
65.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
66.Ţurcan Olga - Scopus Author ID - 57222539267
67.Usataia Irina - Scopus Author ID - 57204127028
68.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
69.Valuţă Ana - Scopus Author ID - 56472680100
70.Vovc Victor - Scopus Author ID - 23974655300
71.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
72.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400
73.Zubcov Elena - Scopus Author ID - 6506690854

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 KARASU, A., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, ALPSOY, H., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, OZ, M., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 131-126. ISSN 1857-064X.
2 PORT, A., dr., MUTU (CALMÎŞ), A., DUCA, M., dr.hab., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), 105-95. ISSN 1857-064X.
3 СОРОКО, С., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia, НОВИКОВ, В., Российская Академиия Естественных Наук, Rusia Рецензия на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии». Том первый «Трактата о научных и практических основах санокреатологии». Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий В. А.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), 188-187. ISSN 1857-064X.
4 ЖЕЛЕВ, Н., ДАСКAЛЮК, А., dr.hab., РАЛЯ, Т., dr., ЗДИОРУК, Н., ОБОЗНЫЙ, А., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Ю., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Я., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 70-61. ISSN 1857-064X.
5 ПАВЛИЧЕНКО, Е., Харьковская государственная зооветеринарная академия, Ucraina Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 118-111. ISSN 1857-064X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(340) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiintele_Vietii_1_2020.pdf
Numărul 2(341) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ultim%20variantBu.%20ASM%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%202-2020%20%282%29.pdf
Numărul 3(342) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletinul%20ASM%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%20nr.%203-2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: