FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-064X

3. Site-ul revistei

http://bsl.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Zoologie al AŞM
Adresastr. Academiei, 1, et.4, bir. 414, 439 MD 2028 mun.Chişinău
Telefon / fax / e-mail(+373)22739786, (+373)22739809, buletin.stiintelevietii@gmail.com
Webwww.zoology.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(346), 2022 - 120
Nr. 1(345), 2022 - 100
Nr. 2(344), 2021 - 100
Nr. 1(343), 2021 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (Republica Moldova), Redactor şef
2.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
3.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57218198439
4.Nistreanu Victoria, conf.cerc., Institutul de Zoologie (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 36698288200
5.Andronic Larisa, dr., prof.univ., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
6.Bordeianu Cătălin, prof.univ., Universitatea Americană din Moldova (Republica Moldova)
7.Botnari Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193716800
8.Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - J-9640-2019, Scopus Author ID - 55246094000
9.Ciochină Valentina, dr., conf.cerc., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (Republica Moldova)
10.Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
11.Dziubenko Nikolai, ГНУ Всеросийский Научно-исследовательский Институт Растениеводства им. Н. И. Вавилова (Rusia)
12.Ene Antoaneta, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)
13.Floquet Sebastian, Institut Lavoisier of Versailles, University of Versailles (Franţa) - Scopus Author ID - 6602216670
14.Miron Liviu Dan, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (România)
15.Mereuţă Ion, prof.univ., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57405732800
16.Romanenko Victor, Institutul de Hidrobiologie, ANSU (Ucraina)
17.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
18.Rusu Constantin, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1968

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3
2021Numere planificate: 3apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 5%
Romana - 41%
Engleza - 54%
RezumateRusa - 97%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), https://mjl.clarivate.com/search-results, 2020 - 2034

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andronic Larisa - Scopus Author ID - 14420964900
2.Bacal Svetlana - Scopus Author ID - 56224301000
3.Baciu Anatolie - Scopus Author ID - 56592612600
4.Bagrin Nina - Scopus Author ID - 57194067746
5.Bahşiev Aighiuni - Scopus Author ID - 57214596476
6.Batîr Ludmila - Scopus Author ID - 57203785346
7.Bejan Iurie - Scopus Author ID - 57210796737
8.Beşliu Alina - Scopus Author ID - 25957880300
9.Bîrsa Maxim - Scopus Author ID - 57211848029
10.Bivol Cezara - Scopus Author ID - 26421076700
11.Boicu Adriana - Scopus Author ID - 57194719555
12.Borodin Natalia - Scopus Author ID - 57194065136
13.Botnari Vasile - Scopus Author ID - 57193716800
14.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
15.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
16.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109
17.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
18.Burţeva Svetlana - Scopus Author ID - 6701750245, Scopus Author ID - 26640182000
19.Buşmachiu Galina - Scopus Author ID - 23968705400
20.Caraman Natalia - Scopus Author ID - 56437704100
21.Ceban (Gînsari) Irina - Scopus Author ID - 57203115861
22.Cebotari Valentina - Scopus Author ID - 57218869484
23.Cepoi Liliana - Web of Science ResearcherID - J-9640-2019, Scopus Author ID - 55246094000
24.Certan Corina - Scopus Author ID - 13003621300
25.Chihai Oleg - Scopus Author ID - 56469706100
26.Chiriac Tatiana - Scopus Author ID - 38861074900
27.Chiseliţa Natalia - Scopus Author ID - 57193098738
28.Chiseliţă Oleg - Scopus Author ID - 57219713666
29.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
30.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
31.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
32.Codreanu Liviu - Scopus Author ID - 57386301400
33.Codreanu Svetlana - Scopus Author ID - 57164667300
34.Djur (Maxacova) Svetlana - Scopus Author ID - 57164884800
35.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
36.Dvornina Elena - Scopus Author ID - 54929795100
37.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
38.Elisoveţcaia Dina - Scopus Author ID - 57205194231
39.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
40.Fedaş Vasile - Scopus Author ID - 57405078400
41.Floquet Sebastian - Scopus Author ID - 6602216670
42.Fuior Arcadie - Scopus Author ID - 57304138300
43.Găină Boris - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
44.Garaeva Svetlana - Scopus Author ID - 6508002494
45.Garbuz Olga - Scopus Author ID - 56460204400
46.Garbuzneac Anastasia - Scopus Author ID - 57219709787
47.Gavzer Svetlana - Scopus Author ID - 57211992711
48.Gille Elvira - Scopus Author ID - 6602980738
49.Gonceariuc Maria - Scopus Author ID - 57190390228
50.Gonţa Maria - Scopus Author ID - 8636900600
51.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
52.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
53.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
54.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
55.Kleiman Emanuil - Scopus Author ID - 26536264700
56.Labliuc Svetlana - Scopus Author ID - 55257678200
57.Larion Alina - Scopus Author ID - 56507342100
58.Listopadova Liudmila - Scopus Author ID - 57405732900
59.Lozan Raisa - Scopus Author ID - 6507846047
60.Lungu Marina - Scopus Author ID - 56681883100
61.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400
62.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
63.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
64.Mărîi Liliana - Scopus Author ID - 14421555200
65.Maşcenco Natalia - Scopus Author ID - 6603388248
66.Mereuţă Ion - Scopus Author ID - 57405732800
67.Miscu Vera - Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700
68.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
69.Moldovan Cristina - Scopus Author ID - 57222539852
70.Morozov Alexandr - Scopus Author ID - 55389330400
71.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
72.Nagacevschi Tatiana - Scopus Author ID - 57832106200
73.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
74.Nedealcov Maria - Scopus Author ID - 57199185605
75.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
76.Port Angela - Scopus Author ID - 24449795600
77.Porubin-Schimbător Veronica - Scopus Author ID - 8636900600
78.Rotari Ion - Scopus Author ID - 57218546494
79.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
80.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
81.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
82.Rusu Ştefan - Scopus Author ID - 56533611500
83.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
84.Şeptiţchi Vladimir - Scopus Author ID - 36621386500
85.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
86.Smerea Svetlana - Web of Science ResearcherID - Svetlana-Smerea, Scopus Author ID - 36761465400
87.Ştefîrţă Anastasia - Scopus Author ID - 57193715555
88.Şuleşco Tatiana - Scopus Author ID - 56007154600
89.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
90.Tălămbuţă Nina - Scopus Author ID - 57188770633
91.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
92.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
93.Ţîmbaliuc Nina - Scopus Author ID - 6504254401
94.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
95.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
96.Tofan Elena - Scopus Author ID - 57193094547
97.Ţurcan Olga - Scopus Author ID - 57222539267
98.Usataia Irina - Scopus Author ID - 57204127028
99.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
100.Valuţă Ana - Scopus Author ID - 56472680100
101.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600
102.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
103.Zamornea Maria - Scopus Author ID - 56534307500
104.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400
105.Zubcov Elena - Scopus Author ID - 6506690854

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ROSCOV, E., TODERASH, I., dr.hab., GULEA, A., dr.hab., FLOQUET, S., Institut Lavoisier de Versailles, Franţa, FUIOR, A., GARBUZ, O., dr. Evaluation of the action of some coordination compounds on infusoria Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1833) viability. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2021, nr. 2(344), 109-104. ISSN 1857-064X.
2 PORT, A., dr., MUTU (CALMÎŞ), A., DUCA, M., dr.hab., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), 105-95. ISSN 1857-064X.
3 MURARIU, D., Institutul de Biologie al Academiei Române, România Recenzie la monografia „Ecologia rozătoarelor mici”. Autori: Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2021, nr. 2(344), 170-169. ISSN 1857-064X.
4 DASCALIUC, A., dr.hab., JELEV (HADÎRCA), N., RALEA, T., dr., PARII, Y., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, PARII, Y., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina Mobilization of reserve substances of seeds for germination and growth of seedlings in wheat varieties with different frost resistance.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 2(341), 72-67. ISSN 1857-064X.
5 STAN, M., Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, România Recenzie la monografia „Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate”. Autori: Bușmachiu Galina, Derjanschi Valriu, Grozdeva Svetlana, Bacal Svetlana, Calestru Livia, Belova Victoria, Țugulea Cristina, Mînzat Cristian, Tăușan Ionuț, Șuleșco Tatiana. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2021, nr. 2(344), 171-171. ISSN 1857-064X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(343) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%201-2021-final.pdf_bun.pdf
Numărul 2(344) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BASV_N2%202021_DOI.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: