FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-064X

3. Site-ul revistei

http://www.bsl.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Zoologie al AŞM
AdresaMD 2028 mun.Chişinău, str.  Academiei, 1, et.3, bir. 306
Telefon / fax / e-mail(+373)22725071, (+373)22737142, vciochina@asm.md
Webwww.zoology.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(342), 2020 - 200
Nr. 2(341), 2020 - 200
Nr. 1(340), 2020 - 100
Nr. 3(339), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ungureanu Laurenţia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)
3.Şişcanu Gheorghe, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)
4.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
5.Lacusta Victor, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
6.Gomoiu Marian-Traian, dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa (România)
7.Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
8.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
9.Ciochină Valentina, dr., conf.cerc., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)
10.Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55246094000
11.Chirilov Alexandru, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
12.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
13.Andronic Larisa, dr., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
14.Botnari Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193716800
15.Sin Gheorghe, dr., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti (România)
16.Dziubenko Nikolai, ГНУ Всеросийский Научно-исследовательский Институт Растениеводства им. Н. И. Вавилова (Rusia)
17.Floquet Sebastian, University of Versailles (Franţa)
18.Soroko Sveatoslav, Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry (Rusia)
19.Romanenko Victor, Institutul de Hidrobiologie, ANSU (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1968

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 13%
Romana - 79%
Engleza - 8%
RezumateRusa - 100%
Romana - 97%
Engleza - 98%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1584-2363&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results, 2020 - 2034

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andronic Larisa - Scopus Author ID - 14420964900
2.Bacal Svetlana - Scopus Author ID - 56224301000
3.Bagrin Nina - Scopus Author ID - 57194067746
4.Bahşiev Aighiuni - Scopus Author ID - 57214596476
5.Beşliu Alina - Scopus Author ID - 25957880300
6.Bivol Cezara - Scopus Author ID - 26421076700
7.Boicu Adriana - Scopus Author ID - 57194719555
8.Borodin Natalia - Scopus Author ID - 57194065136
9.Botnari Vasile - Scopus Author ID - 57193716800
10.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
11.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
12.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
13.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
14.Buşmachiu Galina - Scopus Author ID - 23968705400
15.Caraman Natalia - Scopus Author ID - 56437704100
16.Cebotari Valentina - Scopus Author ID - 57218869484
17.Cepoi Liliana - Scopus Author ID - 55246094000
18.Certan Corina - Scopus Author ID - 13003621300
19.Chiriac Tatiana - Scopus Author ID - 38861074900
20.Chiseliţa Natalia - Scopus Author ID - 57193098738
21.Chiseliţă Oleg - Scopus Author ID - 57219713666
22.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
23.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
24.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
25.Codreanu Svetlana - Scopus Author ID - 57164667300
26.Djur (Maxacova) Svetlana - Scopus Author ID - 57164884800
27.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
28.Dvornina Elena - Scopus Author ID - 54929795100
29.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
30.Elisoveţcaia Dina - Scopus Author ID - 57205194231
31.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
32.Filipenco Serghei - Scopus Author ID - 57204107173
33.Garbuz Olga - Scopus Author ID - 56460204400
34.Gavzer Svetlana - Scopus Author ID - 57211992711
35.Gille Elvira - Scopus Author ID - 6602980738
36.Gînsari Irina - Scopus Author ID - 57203115861
37.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
38.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
39.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
40.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
41.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
42.Kleiman Emanuil - Scopus Author ID - 26536264700
43.Labliuc Svetlana - Scopus Author ID - 55257678200
44.Larion Alina - Scopus Author ID - 56507342100
45.Lozan Raisa - Scopus Author ID - 6507846047
46.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400
47.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
48.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
49.Miscu Vera - Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700
50.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
51.Moldovan Cristina - Scopus Author ID - 57222539852
52.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
53.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
54.Nedealcov Maria - Scopus Author ID - 57199185605
55.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
56.Oltu Iulian - Scopus Author ID - 57218405421
57.Port Angela - Scopus Author ID - 24449795600
58.Railean Nadejda - Scopus Author ID - 57208656438
59.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
60.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
61.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
62.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
63.Şeptiţchi Vladimir - Scopus Author ID - 36621386500
64.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
65.Smerea Svetlana - Scopus Author ID - 36761465400
66.Ştefîrţă Anastasia - Scopus Author ID - 57193715555
67.Şubina Victoria - Scopus Author ID - 57193091213
68.Şuleşco Tatiana - Scopus Author ID - 56007154600
69.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
70.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
71.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200
72.Ţîmbaliuc Nina - Scopus Author ID - 6504254401
73.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
74.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
75.Tofan Elena - Scopus Author ID - 57193094547
76.Ţurcan Olga - Scopus Author ID - 57222539267
77.Usataia Irina - Scopus Author ID - 57204127028
78.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
79.Valuţă Ana - Scopus Author ID - 56472680100
80.Vovc Victor - Scopus Author ID - 23974655300
81.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
82.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400
83.Zubcov Elena - Scopus Author ID - 6506690854

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 KARASU, A., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, ALPSOY, H., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, OZ, M., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 131-126. ISSN 1857-064X.
2 PORT, A., dr., MUTU (CALMÎŞ), A., DUCA, M., dr.hab., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), 105-95. ISSN 1857-064X.
3 СОРОКО, С., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia, НОВИКОВ, В., Российская Академиия Естественных Наук, Rusia Рецензия на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии». Том первый «Трактата о научных и практических основах санокреатологии». Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий В. А.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), 188-187. ISSN 1857-064X.
4 ЖЕЛЕВ, Н., ДАСКAЛЮК, А., dr.hab., РАЛЯ, Т., dr., ЗДИОРУК, Н., ОБОЗНЫЙ, А., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Ю., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Я., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 70-61. ISSN 1857-064X.
5 ПАВЛИЧЕНКО, Е., Харьковская государственная зооветеринарная академия, Ucraina Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 118-111. ISSN 1857-064X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(340) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiintele_Vietii_1_2020.pdf
Numărul 2(341) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ultim%20variantBu.%20ASM%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%202-2020%20%282%29.pdf
Numărul 3(342) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletinul%20ASM%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%20nr.%203-2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: