FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-064X

3. Site-ul revistei

http://www.bsl.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Zoologie al AŞM
AdresaMD 2028 mun.Chişinău, str.  Academiei, 1, et.3, bir. 306
Telefon / fax / e-mail(+373)22725071, (+373)22737142, vciochina@asm.md
Webwww.zoology.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(338), 2019 - 200
Nr. 1(337), 2019 - 200
Nr. 2(335), 2018 - 200
Nr. 3(336), 2018 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ursu Andrei, acad., dr.hab., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
3.Ungureanu Laurenţia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)
4.Şişcanu Gheorghe, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)
5.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
6.Lacusta Victor, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
7.Gomoiu Marian-Traian, dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa (România)
8.Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005696830
9.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
10.Ciochină Valentina, dr., conf.cerc., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)
11.Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55246094000
12.Chirilov Alexandru, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
13.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
14.Andronic Larisa, dr., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
15.Botnari Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)
16.Nedealcov Maria, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57199185605
17.Sin Gheorghe, dr., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti (România)
18.Dziubenko Nikolai, ГНУ Всеросийский Научно-исследовательский Институт Растениеводства им. Н. И. Вавилова (Rusia)
19.Floquet Sebastian, University of Versailles (Franţa)
20.Soroko Sveatoslav, Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН (Rusia)
21.Romanenko Victor, Institutul de Hidrobiologie, ANSU (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1968

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 19%
Romana - 75%
Engleza - 6%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.THOMSON-REUTERS Master Journal List, https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1584-2363&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bagrin Nina - Scopus Author ID - 57194067746
2.Beşliu Alina - Scopus Author ID - 57208030725
3.Bîrsa Maxim - Scopus Author ID - 57211848029, Scopus Author ID - 57193096959
4.Borodin Natalia - Scopus Author ID - 57194065136
5.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
6.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
7.Burţeva Svetlana - Scopus Author ID - 6701750245, Scopus Author ID - 26640182000
8.Buşmachiu Galina - Scopus Author ID - 23968705400
9.Cazac Valeriu - Scopus Author ID - 57205718083
10.Cepoi Liliana - Scopus Author ID - 55246094000
11.Chihai Oleg - Scopus Author ID - 56469706100
12.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
13.Ciocârlan Alexandru - Scopus Author ID - 14055600900
14.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
15.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
16.Duca Gheorghe - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
17.Duca Maria - Scopus Author ID - 7005696830
18.Dvornina Elena - Scopus Author ID - 54929795100
19.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
20.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
21.Filipenco Serghei - Scopus Author ID - 57204107173
22.Fulga Nina - Scopus Author ID - 57208647973
23.Gînsari Irina - Scopus Author ID - 57203115861
24.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
25.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
26.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
27.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
28.Kleiman Emanuil - Scopus Author ID - 26536264700
29.Lemanova Natalia - Scopus Author ID - 57193686851, Scopus Author ID - 57211852530
30.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500
31.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
32.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
33.Marta Anatol - Scopus Author ID - 57203639152
34.Miscu Vera - Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700
35.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
36.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
37.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
38.Nedealcov Maria - Scopus Author ID - 57199185605
39.Railean Nadejda - Scopus Author ID - 57208656438
40.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
41.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
42.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
43.Rusu Ştefan - Scopus Author ID - 56533611500
44.Şeptiţchi Vladimir - Scopus Author ID - 57209732390
45.Ţîmbaliuc Nina - Scopus Author ID - 6504254401
46.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
47.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
48.Usataia Irina - Scopus Author ID - 57204127028
49.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
50.Veliksar Sofia - Scopus Author ID - 6508161051
51.Vovc Victor - Scopus Author ID - 23974655300
52.Zubcov Elena - Scopus Author ID - 6506690854

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ANDRIESCU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Biologi de altădată şi de azi (Portete. Amintiri. Viată ştiinţifică). O carte dăruită de Acad. Prof. Constantin Toma. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), 179-176. ISSN 1857-064X.
2 CEPOI, L., dr., RUDI, L., dr., CHIRIAC, T., dr., BECZE, A., Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, România, SIMEDRU, D., Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, România, RUDIC, V., dr.hab. Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), 144-136. ISSN 1857-064X.
3 MARTEA, R., dr., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România, DUCA, M., dr.hab. Variabilitatea genetico-moleculară  la genotipurile de Salvia sclarea L. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 79-71. ISSN 1857-064X.
4 KARASU, A., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, ALPSOY, H., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, OZ, M., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 131-126. ISSN 1857-064X.
5 KHALANGOT, M., Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комисаренко АМНУ, Ucraina Recenzie. Sanocreatology or some new approaches for public health ?. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), 184-183. ISSN 1857-064X.
6 МАКСИМЕНКО, С., Институт психологии имени Г.С.Костюка НАПН Украины, Ucraina Рецензия на монографию «Проблема здоровья. санокреатология. потребность общества в ее развитии». том 1. Трактата о научных и практических основах санокреатологии.  Коллектив авторов: Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Глижин А.Г., Врабие В.Г., Шептицкий В.А.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 3(333), 186-185. ISSN 1857-064X.
7 ЖЕЛЕВ, Н., ДАСКAЛЮК, А., dr.hab., РАЛЯ, Т., dr., ЗДИОРУК, Н., ОБОЗНЫЙ, А., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Ю., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina, ПАРИЙ, Я., Всеукраинский институт растениеводства, Ucraina Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 70-61. ISSN 1857-064X.
8 ПАВЛИЧЕНКО, Е., Харьковская государственная зооветеринарная академия, Ucraina Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), 118-111. ISSN 1857-064X.
9 СОРОКО, С., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia, НОВИКОВ, В., Российская Академиия Естественных Наук, Rusia Рецензия на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии». Том первый «Трактата о научных и практических основах санокреатологии». Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий В. А.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), 188-187. ISSN 1857-064X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(337) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiintele%20Vietii_1_2019.pdf
Numărul 2(338) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletinul%20ASM%202019%20Nr%202%20%281%29%20u.v..pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: