IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-03 02:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9014770706773426
Volume38328201331
Total9395098908104

Vizualizări   1347Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Психосанокреатология, классификация ндивидуальных уровней психического здоровья и пути их идентификации (Лекция на пленарном заседании на двенадцатом международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии») 7-24

CZU: 159.9+612.1/.8

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. I. Современное состояние изученности здоровья и пути решения проблемы (Пленарный доклад на V-ом международном съезде физиологов СНГ и V съезде биохимиков России) 24-38

CZU: 612.1/.8

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Глижин Алёна
Republic Moldova’s major environmental challenges and their impacts on sustainable development 38-52

CZU: 504.03(478)

Capcelea Arcadie
Новый подход в изучении психического здоровья человека и уровней его развития 52-59

CZU: 159.9+612.1/.8

Березовская E., Глижин Алёна, Булат Ольга, Дидилика Ина, Шавдарь Лилия, Тросиненко Андрей
Incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătătea organismului 59-64

CZU: 612.33:616.34-008.87

Bogdan Victoria
In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis 65-72

CZU: 577.175.6:615.322:618.1-006.6

Gulea Aurelian, Gudumac Valentin, Garbuz Olga, Andronache Lilia
Diminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor de Triticum aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg 72-79

CZU: 581.1:633.11

Jelev (Hadîrca) Natalia
Influienţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole 79-87

CZU: 581.1:634.8

Negru Petru, Popovici Ana
Influenţa temperaturii şi duratei ei de acţiune asupra adaptării frunzelor de Quercus robur la şocul termic 88-95

CZU: 581.1

Cuza Petru
Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova 96-104

CZU: 575:004.74

Romanciuc Gabriela, Gaevscaia Valentina, Mihnea Nadejda, Focşa Nina
Molecular examination of tomato plants whith TYLCV- like symptoms 104-108

CZU: 581.2:632.2:635.64

Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Paşa Lilia, Tumanova Lidia
Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilității populaţiei de Paramecium caudatum 109-115

CZU: 574.64:504.064

Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
Reacția reproducătorilor de lin la stimularea exogenă și endogenă a depunerii icrelor în condiții de reproducere industrială și de heleșteie 116-122

CZU: 597.2/.5:639.215.3

Crepis Oleg, Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Strugulea Oleg
Mono- and mixed-infections of tick-borne pathogens in various ecological foci in Moldova 122-126

CZU: 591.619:595.42

Climenco (Cravcenco) Oxana, Sitnicova Natalia, Proca Andrei, Morozov Alexandr, Uspenskaia Inga, Toderaş Ion
Cercetări lepidopterologice într-un ecosistem urban 126-134

CZU: 502.74:595.78(498-21)

Cristescu Mihaela
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare 134-142

CZU: 582.2/.3:579.6

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare 143-149

CZU: 582.2/.3:579.6

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Actualitatea studiului laptelui de capră ca sursă de izolare a tulpinilor de bacterii lactice 150-156

CZU: 579.64:637.146:636.39

Bogdan Nina, Rudic Valeriu, Coev Ghenadii
Culturi starter de bacterii lactice termofile pentru produsele lactate fermentate 156-163

CZU: 579.64:637.146

Cartaşev Anatolie, Rudic Valeriu
Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов 164-171

CZU: 577+579.22+606.62

Чилочи Александра, Тюрина Жанета, Лаблюк Светлана, Дворнина Елена, Клапко Светлана, Бивол Чезара, Гуцул Татиана, Русу Емил, Никорич Андрей
Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы 172-183

CZU: 911.9:556.5.048(478)

Мельничук Орест, Jeleapov Ana, Бежан Юрие, Беженару Герман
Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven” 183-190

CZU: 504.054:636.03

Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir, Bodrug Nicolae, Grabco Nadejda
Recenzie asupra monografiei „Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova” 191-193

CZU: 631.52:635.64(478)

Grati Vasile, Micu Vasile