IBN
Închide
Sîtnic Veaceslav Lavrentie
Cuvinte-cheie (73): abundenţă (3), fertilitate (3), Mus spicilegus (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populațiile speciei Microtus arvalis (ord. Rodentia, fam. Cricetidae) în contextul schimbărilor climatice
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării populațiilor unor specii de mamifere mici (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) în funcție de starea habitatului și schimbarea climei.
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Fertilitatea și mortalitatea embrionară a speciei Microtus Arvalis (Rodentia, Cricetidae) în landșaftul antropizat
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei
Larion Alina, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.
Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Fertilitatea și mortalitatea claselor de varstă ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Radiotelemetry study of dynamics of spatial activity in red  deer (Cervus elaphus) populated  in the reserve „Plaiul Fagului“
Savin Anatolie, Caisîn Valeriu, Nistreanu Victoria, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of structure and diversity of the communities of  some small mammal species in “Plaiul Fagului” reserve
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale dinamicii efectivului numeric  al populaţiilor speciilor de mamifere mici  în agrocenozele Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Postolachi Vladislav, Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus petenyi 1882 (rodentia, muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice
Larion Alina, Nistreanu Victoria, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia biotopică şi raportul speciilor mus spicilegus şi mus musculus în agrobiocenoze
Munteanu Andrei, Larion Alina, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria
Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O конкурентном и ориентировочно-исследовательском  поведении видовдвойников microtus arvalis pall. microtus rossiaemeridionalis ogn. (Rodentia, Cricetidae) в агроценозах Молдовы
Чемыртан Нелли, Мунтяну Андрей, Sîtnic Veaceslav, Нистряну Виктория, Ларион Алина
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae)
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul particularităţilor organizării structural-funcţionale a comunităţilor de micromamalii la faza de creştere
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele pronosticuri previzibile ale oscilaţiei efectivului numeric al speciei microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în Republica Moldova .
Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Ecological features and diversity of helminth fauna of host species apodemus flavicollis in Republic of Moldova
Chihai Oleg1, Romashov Boris2, Romashova Natalia2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Erhan Dumitru1, Tălămbuţă Nina3, Rusu Ştefan1, Savin Anatolie1, Sîtnic Veaceslav1
1 Institute of Zoology ASM,
2 Voronezh State Nature Biosphere Reserve,
3 Free International University of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29