IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 14:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)43
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9446742718722468
Volume40428621525
Total98471713310247

Vizualizări   1160Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Diversitatea şi particularităţile diagnosticării viruşilor albinelor (Apis Aellifera L.) 4-12
Toderaş Ion, Moraru Olga, Movilă Alexandru, Ciuhrii Mircea, Molotievskiy Munteanu Natalia
Всасывание моносахаридов в тонкой кишке при хроническом стрессе 12-19
Шептицкий Владимир, Чебан Л., Попану Лучия
Влияние ритмичного глубокого дыхания на частоту сердечных сокращений, артериальное давление и микроциркуляцию крови 19-25
Фрунзе Родика
Теоретическое и практическое обоснование антиэпизоотической цепи мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 25-34

CZU: 616:619-006.446:636.2

Москалик Роман
Studii experimentale privind influenţa undelor milimetrice, aplicate la puteri atermice, asupra cicatricelor patologice de la nivelul pielii umane 34-42
Rusu Dragoş-Bogdan
Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere 42-49
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana, Guşcan Irina
Studiul comparativ al conţinutului fenolic şi a activităţii antimicrobiene a extractelor fructelor in vivo şi biomaselor frutiere pigmentate in vitro de aronia melanocarpa (Michx.) elliot 49-55
Calalb Tatiana, Prisacari Viorel, Jacotă Anatol
Contributions to the studies on the essential oils isolated from coriandrum sativum l. and foeniculum vulgare mill 55-60
Ciocarlan Nina, Zarbock-Udrea S.
Royal MH 30 - regulator de creştere pentru copilitul chimic la tutun 61-66
Calchei Elena, Bureţ Ion
Utilizarea plantelor haploide în ameliorarea populaţiilor sintetice la porumb 67-73
Rotarenco Valeriu, Dicu Georgeta, Mihailov Mihai, Maslobrod Serghei, Sarmaniuc Mariana, Jacotă Anatol
Influenţa factorilor de mediu asupra interacţiunii genelor unor caractere cantitative la grâu 74-80
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Некоторые аспекты применения метода количественной ПЦР в реальном времени 80-88

CZU: 577.21

Заморзаева Ирина
Характеристика возрастной структуры и репродуктивной системы популяций Abramis brama в разнотипных водоемах бассейна Днестра 89-95

CZU: 597+591.3+591.5

Фулга Нина, Крепис Олег, Булат Дмитрий
Starea actuală a ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) şi recomandări de sporire a productivităţii piscicole 96-100

CZU: 574.62(478:26)+597.2\.5:591.9(478:26)

Bulat Dumitru
Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor de peşte 101-104
Usatîi Agafia, Chiseliţă Oleg, Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Topală Lilia
Structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) 105-109
Bulat Dumitru
Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis 109-115
Batîr Ludmila, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă 115-121
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara
Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr 121-128
Mereniuc Gheorghe, Lupaşcu Galina, Slănină Valerina
Solubilitatea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale alimentare 128-134
Miscu Vera
Оценка метода субстрат-индуцированного дыхания (для определения почвенной микробной биомассы) на примере почв Молдовы 134-142

CZU: 579.26:574.36

Корчмару Сергей
Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn (II), Cr (III) ŞI Zn (II) 142-147
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţă Oleg, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Moldoveanu Taisia
Potenţialul pedoecologic al raioanelor silvostepei de nord 147-152
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Curcubăt Stela
Zoning of the anthropogenic relief of urbanized territories 152-158
Sîrodoev Igor, Sîrodoev Ghenadie, Sviridova Alla
Formula diagnostică la baza clasificării solurilor 158-161
Ursu Andrei
Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova 161-169
Boboc Nicolae
Reputat savant al ecologiei cu destin de luptător 170-174
Furdui Teodor, Constantinov Tatiana, Ciubotaru Alexandru, Drumea Anatolie, Toma Simion, Şalari Vasile
Ctitorul medicinei veterinare - Eugen Zgardan la 80 de ani 175-176
Furdui Teodor, Găină Boris, Cimpoieş Gheorghe, Tudorache Gheorghe
Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani 177-179
Barbacar Nicolae
Fruitful scientific activity of doctor in biology S. A. Ostroumov (to 60th anniversary) 180-184
Toderash Ion, Kirksunov Eugene, Ermakov V., Rozemberg G