IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(848)
2018
1. VRABIE, V., CIOCHINĂ, V., TOLSTENCO, D., GARAEVA, S., POSTOLATI, G.

Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 22-16. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
2. GARAEVA, S., LEORDA, A., POSTOLATI, G., PORNEALA, I., REDCOZUBOVA, G.

Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 33-22. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
3. ZOTA, L., ZOTA, V.

Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 40-34. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
4. BRâNZĂ, L., LEAHU, I., IONAȘCU, A.

Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 47-40. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
5. GONCEARIUC, M., BUTNARAȘ, V., MAȘCOVȚEVA, S., BALMUȘ, Z., COTELEA, L., BOTNARENCO, P.

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 58-48. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
6. MUNTEANU, A., SAVIN, A., SÎTNIC, V., ZUBCOV, N.

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 71-65. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
7. FILIPENCO, S., PURCIC, V., DUMBRĂVEANU, D., RAILEAN, N.

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 77-71. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
8. CREPIS, O., USATÎI, M., ŞAPTEFRAȚI, N., USATÎI, A., BULAT, D., BULAT, D., CEBANU, A., DADU, A.

Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 85-78. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
9. CHIHAI, O., ERHAN, D., TĂLĂMBUȚĂ, N., RUSU, ., NISTREANU, V., LARION, A., ZAMORNEA, M., MELNIC, G., NAFORNIȚA, N., RUSU, V.

Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 94-85. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
10. CEPOI, L., RUDI, L., CHIRIAC, T., DJUR(MAXACOVA), S., MISCU, V., CODREANU, S., GHELBET, V., NARTEA, E., RUDIC, V.

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 103-95. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
11. USATÎI, A., BEȘLIU, A., EFREMOVA, N.

Rolul nanoparticulelor ZnO (<50 nm) în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 126-121. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
12. MELNICIUC, O., BEJENARU, G.

Indicii morfologici ai reţelei hidrografice a peisajelor Republicii Moldova

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 141-131. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
13. SANDU, M.

Reutilizarea apelor reziduale tratate prin tehnologiile folosite în Republica Moldova

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 149-141. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
14. CUZA, P.

Creşterea în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 157-149. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
15. BURDUNIUC, O.

Recenzie asupra monografiei „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”. Autor Greta Bălan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 164-163. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
16. OLTU, I.

Recenzie asupra monografiei “Fungii patogeni și rezistența la antimicotice”.Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar сercetător. Oltu Iulian

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 166-164. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
17. UNGUREANU, L.

Personalitate marcantă în domeniul biologiei (Academicianul Ion Toderaș la 70 de ani).

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 176-166. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
18. URSU, A., CURCUBĂT, S.

Nicolae DIMO în pedologia contemporană a Moldovei

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), 181-176. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
19. JELEV, N., DASCALIUC, A.

Utilizarea biostimulatorilor in cercetările științifice și în practica agricolă

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), 35-22. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
20. VRABIE, V., CIOCHINĂ, V., DERJANSCHI, V., ROTARU, S.

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), 45-35. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
 
 

1-20 of 848