IBN
Închide
Călugăru-Spătaru Tatiana Nicolae
Cuvinte-cheie (25): Rhodiola rosea (3), metaboliţi secundari (2), Rhodiola rosea L. (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Comparative study of the productivity of callus biomass and cell aggregates of R. Rosea in vitro
Călugăru-Spătaru Tatiana1, Ciocarlan Alexandru2, Dascaliuc Alexandru1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acțiunii de scurtă durată a temperaturilor joase pozitive asupra acumulării biomasei și H2O2 în cultura in vitro de Rhodiola rosea L.
Călugăru-Spătaru Tatiana, Cauş Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

In vitro propagation of Mentha gattefossei Maire – the endangered essential oil-bearing species
Călugăru-Spătaru Tatiana1, Ciocarlan Nina2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Antioxidative potential of in vitro cultivated callus of Rhodiola rosea L., an endangered medicinal plant, in relation to reglalg application
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziţia chimică a extractelor şi uleiului volatil din rizomii de Rhodiola Rosea L. de origine carpatină
Călugăru-Spătaru Tatiana1, Ciocârlan Alexandru2, Dascaliuc Daniela3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea accelerată a rezistenţei radiculei şi rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la temperaturi ridicate
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa Reglalgului asupra acumulării biomasei şi pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului şi agregatelor celulare ale rădăcinii aurii (Rhodiola rosea L.)
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influenţa reglatorului natural de creștere REGLALG asupra cantităţii şi calităţii biomasei calusului de Rhodiola Rosea L. cultivat in vitro
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra potenţialului oxidoreducător al celulelor calusului de Rhodiola rosea L.
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Acumularea metaboliţilor secundari în Rhodiola rosea L. în funcţie de condiţiile mediului
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 23 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of natural growth regulator reglalg on the Rhodiola Rosea L. Callus growth rate
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Effect of natural growth regulator reglalg on accumulation the Rhodiola rosea L. Callus biomass
Călugăru-Spătaru Tatiana, Alexeev Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cinetica cresterii calusului de Rhodiola Rosea L. sub actiunea reglatorilor de crestere naturali
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germination capacity and induction of somatic embryogenesis of explants from pubescent OAK (Quercus pubescens Wild.) Acorns
Dascaliuc Alexandru1, Cuza Petru2, Călugăru-Spătaru Tatiana1, Florentă Gheorghe2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность стимуляторов роста на винограде
Елисовецкая Дина1, Кристман Диана1, Леманова Н.1, Тодираш Владимир1, Калугару-Спэтару Татьяна2, Алексеев Кристина2, Здиорук Нина2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Determinarea termotoleranţei iniţiale şi induse la plante
Dascaliuc Alexandru1, Cicalov V.2, Ralea Tudor1, Nemirovschii Alexei1, Ivanova Raisa1, Călugăru-Spătaru Tatiana1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inducerea acumulării compuşilor fenolici în calusul de Rhodiola Rosea L. cu ajutorul radiaţiei ultraviolete
Călugăru-Spătaru Tatiana, Ivanova Raisa, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia de creştere ca indice al eficienţei reglatorilor naturali în protecţia plantelor la temperaturi ridicate
Cicalov V., Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Optimizarea mediului de cultivare a calusului de Rhodiola rosea L. şi marcarea proteică a etapei de dezvoltare a lui
Călugăru-Spătaru Tatiana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Conservation of plant diversity
Ediția 1-a. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19