IBN
Închide

25Publicaţii

104Descărcări

6996Vizualizări

Corobov Roman
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Modelling Runoff within a Small River Basin under the Changing Climate: A Case Study of Using SWAT in the Bălţata River Basin (The Republic of Moldova)
Sîrodoev Igor1 , Corobov Roman2 , Sirodoev Ghennadi3 , Trombitsky Ilya2
1 Ovidius University, Constanța,
2 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
3 Institute of Ecology and Geography
Land
Nr. 2(11) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2073-445X
Disponibil online 6 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Economic assessment of the habitat services and biodiversity losses under the Dniester hydropower complex impacts
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman2 , Trombitsky Ilya2 , Sirodoev Ghennadi3 , Zubcov Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
3 Institute of Ecology and Geography
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrological modeling in water related research
Corobov Roman , Trombitsky Ilya
Eco-TIRAS International Association of River Keepers
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydropower impact on the Dniester river streamflow
Corobov Roman1 , Trombitsky Ilya1 , Matygin Alexandr S.2 , Onishchenko Eduard2
1 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
2 Hydrometeorological Center of the Black and Azov Seas
Environmental Earth Sciences
Nr. 4(80) / 2021 / ISSN 1866-6280 / ISSNe 1866-6299
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring, identifying and mitigating litter, soil erosion and sediment pollutants in the Black Sea region
Zaimes George N.1 , Koutalakis Paschalis1 , Iakovoglou Valasia1 , Gkiatas Georgios1 , Marinescu Mirela2 , Ristea O.2 , Diaconu D.2 , Ghulijanyan A.3 , Gevorgyan Luiza3 , Karyan V.3 , Kuharuk Ecaterina4 , Trombitsky Ilya4 , Corobov Roman4 , Crivova Olga4 , Tufekcioglu Mustafa5 , Vatandaslar C.5 , Yavuz Mustafa5 , Duman A.5 , Tufekcioglu Aydin5 , Yildirim C.5
1 International Hellenic University,
2 Buzau-Ialomita Water Administration, Buzau,
3 Young Foresters Union NGO,
4 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
5 Artvin Coruh University
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Prut river under climate change and hydropower impact
Corobov Roman1 , Ene Antoaneta2 , Trombitsky Ilya1 , Zubcov Elena3
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Institutul de Zoologie
Sustainability (Switzerland)
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 9 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу воздействия Днестровского гидроэнергетического комплекса на сток Днестра
Corobov Roman , Тромбицкий Илья
Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Assessment of pressures as the first step in economic valuation of changes in ecosystems services
Corobov Roman1 , Trombitsky Ilya1 , Ene Antoaneta2
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic valuation of ecosystem services in the Dniester basin
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman1 , Sirodoev Ghennadi13 , Trombitsky Ilya1
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institutul de Zoologie,
3 Institute of Ecology and Geography
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydropower and fishery on the Dniester river: some impact estimates
Trombitsky Ilya1 , Cazantseva Olga12 , Corobov Roman1 , Bulat Dumitru2
1 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
2 Institutul de Zoologie
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020. Тирасполь. ISBN 978-9975-3404-3-4..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water governance as a climate change issue
Corobov Roman
ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Change in Climate of the Prut River Basin
Corobov Roman1 , Sirodoev Ghennadi21
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Ecology and Geography
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea resurselor de apă în bazinele hidrografice ale râurilor mici în contextul schimbărilor de mediu (caz de studiu r. Bălțata)
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Trombitki Ilie2 , Cazac Valeriu3 , Cantir Angela1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Asociaţia Internaţională Ecologică a păstrătorilor rîului „Еco–Тiras”,
3 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Cantir Angela1 , Sîrodoev Igor3 , Cazac Valeriu4
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Geografie al AŞM,
3 Universitatea „Ovidius“, Constanţa,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water security as a global ecological challenge
Corobov Roman , Trombitsky Ilya
ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Some Temperature-Mortality Relationships to the “Warm Season” in Chisinau
Corobov Roman , Opopol Nicolae
Curierul Medical
Nr. 2(314) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Human Dimensions of Current Environmental Change
Opopol Nicolae1 , Corobov Roman2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human health adaptation to climate change: european experience
Corobov Roman , Opopol Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Calitatea vieţii ca determinantă complexă a sănătăţii populaţiei rurale
Opopol Nicolae1 , Corobov Roman , Cazanţeva Olga2 , Pantea Valeriu3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996 - 4

Creation of Information Base on a Climate on Microsoft Access Basis
Corobov Roman , Constantinov Tatiana , Gavazjuk Inna , Răileanu Valentin
Institute of Geography of the ASM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 3-4 / 1996 / ISSN 1223-5334 / ISSNe 2284-6379
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25