Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-07 21:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579:579.2:579.22:579.222:579.23:579.24:579.84:579.86 (1)
Microbiologie (471)
Microbiologie generală (90)
Microorganisme. Bacterii (114)
SM ISO690:2012
CHISELIŢĂ, Oleg; BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina. Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 2(332), pp. 106-115. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X

Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor

CZU: 579:579.2:579.22:579.222:579.23:579.24:579.84:579.86
Pag. 106-115

Chiseliţă Oleg, Batîr Ludmila, Slănină Valerina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2017


Rezumat

În articol sunt prezentate date cu privire la influenţa erbicidului trifluralina asupra creşterii şi viabilităţii tulpinilor de bacterii, izolate din solurile poluate şi celor din Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. În rezultatul cercetărilor au fost selectate 7 tulpini de bacterii cu capacitate de creştere în prezenţa concentraţiilor înalte 200-500 mg/L de trifluralină, unele din ele manifestând antagonism faţă de diverse microorganisme fitopatogene. Aceste tulpini, potenţiali distructori ai pesticidelor, pot contribui la elaborarea tehnologiilor autohtone de bioremediere a solurilor poluate.

The article deals with influence of herbicide trifluralin on growth and viability of bacterial strains isolated from polluted soils and strains from Naional Collection of Non-pathogenic Microorganisms. During the research were selected 7 strains of bacteria capable to growth in presence of high concentrations of trifluralin (200-500 mg/l). Some of them have antagonistic action on different phytopathogenes. These strains are potentional distructors of pesticides can contribute to development of autohtonus bioremediation technologies of polluted soils. 53 references, 3 tables, 2 figures.  

В статье представлены данные о влиянии гербицида трифлуралин на рост и выживаемость бактериальных штаммов, изолированных из загрязнённых почв и штаммов из Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов. В результате исследований были отобраны 7 штаммов бактерий способных расти в присутствии высоких, 200-500 мг/л, концентраций трифлуралина, некоторые проявляющие антагонизм к различным фитопатогенным микроорганизмам. Эти штаммы, потенциальные диструкторы пестицидов, могут способствовать разработке отечественных технологий биоремедиации загрязнённых почв. Библ.-53, табл.-3, рис.-2.

Cuvinte-cheie
Bacterii, activitate antimicrobiană, viabilitate, trifluralină,

distructori