IBN
Închide
Harciuc Oleg
Cuvinte-cheie (103): Soybean (11), соя (5), water status (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 4

Analiza unor parametri cantitativi la genotipurile din cadrul colecției de Sesamum indicum L
Mogîlda Anatolii , Harciuc Oleg , Botnaru Liuba
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агрофитоценоз сои: динамика влажности почвы при последовательных засухах
Харчук Олег
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуализация in vivo клубеньков сои в полевых условиях
Харчук Олег
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования воды по ассимиляции СО2 и по урожаю
Харчук Олег , Будак Александр , Скурту Георгий , Давид Татьяна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Динамика влажности почвы в агрофитоценозах сои в годы, предшествовавшие засухе-2020
Харчук Олег , Баштовая Светлана , Кириллов А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния условий года и генотипа на вариабельность и наследуемость количественного признака высота растения и связанных с ним признаков у сои
Будак Александр , Харчук Олег
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.
Chirilov Alexandru , Harciuc Oleg , Baştovaia Svetlana , Chistol Marcela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активность фотосинтетического аппарата листьев растений сои в условиях ограниченной влагообеспеченности
Харчук Олег , Раля Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение водного статуса и газообмена листьев растений сои в полевых условиях
Харчук Олег , Брынза Лилия , Баштовая Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе
Харчук Олег , Кирилов Александр , Клейман Эмиль , Скурту Георгий , Баштовая Светлана , Платовский Николай , Кистол Марчела
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие воды глубоких почвенных горизонтов во влагообеспечении растений сои
Харчук Олег , Будак Александр , Кирилов Александр
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Increasing of the information about oil content in seeds (NMR-relaxation study)
Kistol Marcela , Budak Alexandru , Kharchuk Oleg
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia
Chirilov Alexandru , Harciuc Oleg , Cozmic Raisa , Baştovaia Svetlana , Chistol Marcela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new Glycine max (L.) Merrill. Varieties
Budak Alexandru , Coreţchi Liuba , Celac Valentin , Kharchuk Oleg
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тестирование перспективного материала в селекционном процессе у сои
Будак Александр , Харчук Олег , Скурту Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Particularitaţile manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia la condiţii modificate a asigurării cu apă si conţinutului de săruri
Chirilov Alexandru , Harciuc Oleg , Cozmic Raisa , Chirilov Eleonora , Chistol Marcela , Baştovaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние экзогенного путресцина на водный статус листьев растений сои
Кирилов Александр , Харчук Олег , Козмик Раиса , Кистол Марчела , Баштовая Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Четвертая-пятая пластинка сложного листа и потенциал продуктивности сои
Харчук Олег , Кистол Марчела , Кирилов Александр
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Влияние засухи на устьичный аппарат растений сои Glycine Max (L.) Merr.
Кирилов Александр , Баштовая Светлана , Харчук Олег
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание пролина в органах растений сои Glycine Max L. при сильной засухе
Кирилов Александр , Харчук Олег , Козмик Раиса , Кистол Марчела
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34