IBN
Închide

34Publicaţii

150Descărcări

11764Vizualizări

Tumanova Daria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 7.
Contribuții - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 0
 • 1.2.Contribuții în monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2021 - 5

Investigații ecotoxicologice ale ecosistemelor acvatice
Zubcov Elena12 , Ungureanu Laurenţia12 , Toderaş Ion1 , Zubcov Natalia1 , Ene Antoaneta2 , Bagrin Nina1 , Bileţchi Lucia1 , Andreev Nadejda1 , Ciornea Victor1 , Jurminscaia Olga1 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Tumanova Daria1 , Ciorba Petru1 , Lebedenco Liubovi1 , Teodorof Liliana23 , Spanos Thomas24
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Institutul Național de Cercetare Delta Dunării,
4 Universitatea Elenă Internațională
Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-79-7. ISBN 978-9975-128-28-5)..
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of phytoplankton and identification of its role in the functioning of aquatic ecosystems
Ungureanu Laurenţia1 , Grandova Maria2 , Kovalyshyna Svetlana2 , Tumanova Daria1 , Ungureanu Grigore1
1 Institute of Zoology,
2 Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea (UkrSCES)
Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-47-198-5.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea fitoplanctonului și identificarea rolului lui în funcționarea ecosistemelor acvatice
Ungureanu Laurenţia1 , Tumanova Daria1 , Ungureanu Grigore1 , Grandova Maria2 , Kovalișina Svitlana2
1 Institutul de Zoologie,
2 Centrul Științific Ucrainean al Ecologiei Mării
Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-80-3.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The seasonal dynamics of phytoplankton and water quality in the Prut River lower sector
Ungureanu Laurenţia , Tumanova Daria , Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таксономическая структура сообществ водорослей бурых лесных почв
Семенюк Евгений12 , Шалару Виктор2 , Унгуряну Лауренция1 , Туманова Дарья1 , Доброжан Сергей 2 , Ciobanu Eugeniu2
1 Институт Зоологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Dezvoltarea fitoplanctonului fluviului Nistru și lacului de acumulare Dubăsari în condițiile impactului factorilor naturali și antropici
Ungureanu Laurenţia , Tumanova Daria , Ungureanu Grigore
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai dezvoltării fitoplanctonului în râul Prut.
Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Tumanova Daria , Bagrin Nina , Ciorba Petru , Ungureanu Grigore
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoplankton state and water quality in the Dniester River lower sector
Tumanova Daria , Ungureanu Laurenţia
Institute of Zoology
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoplankton state and water quality in the Lower Prut River
Tumanova Daria1 , Ungureanu Laurenţia1 , Ene Antoaneta2 , Teodorof Liliana3
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoplankton. primary production of phytoplankton and destruction of organic matter
Ungureanu Laurenţia , Tumanova Daria , Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2020. ISBN 978-9975-157-05-6.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea fitoplanctonului fluviului Nistru și lacului de acumulare Dubăsari în condițiile impactului factorilor naturali și antropici
Ungureanu Laurenţia , Tumanova Daria , Ungureanu Grigore
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Diversity of Phytoplankton and Water Quality in the Danube River During Spring 2019
Tumanova Daria1 , Ungureanu Laurenţia1 , Andreev Nadejda1 , Ene Antoaneta2 , Teodorof Liliana3
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Trace Metals and Biogenic Elements on the Production Processes and Biochemical Oxygen Consumption-CBO5 (in situ and Laboratory Modelling)
Zubcov Elena , Zubcov Natalia , Ungureanu Laurenţia , Bagrin Nina , Jurminskaia Olga , Bileţchi Lucia , Andreev Nadejda , Tumanova Daria
Institute of Zoology
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.
Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Tumanova Daria , Borodin Natalia , Bagrin Nina , Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a fitoplanctonului şi zooplanctonului râului Bâc
Tumanova Daria , Lebedenco Liubovi , Ungureanu Grigore
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Molecular identification of Alternaria Spp. in tomato
Diaghileva A. , Miţîn V. , Grăjdieru Cristina , Tumanova Daria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii invazive de alge in componenţa fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Tumanova Daria , Ungureanu Laurenţia
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние фитопланктона реки Днестр
Туманова Дарья , Унгуряну Лауренция
Институт Зоологии АН РМ
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 13 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru
Tumanova Daria
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoplankton species – indicatorsi of water quality in Dubasari reservoir
Tumanova Daria
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34