Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
810 100
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-06 08:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.1:613.71/.73 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (554)
Sănătatea şi igiena timpului liber, recreaţiei, somnului (17)
SM ISO690:2012
POLEACOVA, Lilia; CIOCHINĂ, Mariana. Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), pp. 54-65. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X

Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  

Biochemical changes in the human organism under the action of physical effort

Биохимические изменения организма человека при физической нагрузке

CZU: 577.1:613.71/.73

Pag. 54-65

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2019


Rezumat

În articol sunt examinate modificările biochimice ce au loc în organism în timpul efortului fizic. Sunt descrise principalele mecanisme de reglare neuro-hormonală a activității musculare, modificările biochimice ce au loc în mușchii scheletici, creier, miocard, ficat, sânge și urină. Astfel, efortul fizic provoacă transformări ale diferitor funcții ale organismului, particularitățile și nivelul cărora depinde de intensitatea și caracterul efortului fizic.

The article describes the biochemical changes that take place in the organism during physical activity. The basic mechanisms of neurohormonal regulation of muscular activity, biochemical changes occurring in skeletal muscles, brain, myocardium, liver, blood and urine, are described. It is shown that physical activity causes the changes of different functions of the organism, depending on the intensity and nature of physical activity.

В статье рассматриваются биохимические изменения, которые происходят в организме во время физической нагрузки. Описаны основные механизмы нейрогормональной регуляции мышечной активности, биохимические изменения, происходящие в скелетных мышцах, мозге, миокарде, печени, крови и моче. Показано, что физическая нагрузка вызывает сдвиги различных функций организма, в зависимости от интенсивности и характера двигательной активности. Библ. – 52.

Cuvinte-cheie
efort fizic, modificări biochimice, acid lactic, uree, proteine, glucoză.,

physical activity, biochemical changes, lactic acid, urea, albumen, glucose.,

физическая нагрузка, биохимические изменения, молочная кислота, мочевина, Белок, глюкоза.