IBN
Închide

23Publicaţii

259Descărcări

9411Vizualizări

Gologan Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 1

Evaluarea impactului mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici morfofuncţionali la mistreţi (Sus scrofa)
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Toderaş Ion , Zamornea Maria , Rusu Viorelia , Melnic Galina , Gologan Ion
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Particularitățile bioecologice și răspândirea insectelor hematofage invazive din familia Hippoboscidae (Diptera) la animale din Republica Moldova.
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Toderash Ion , Zamornea Maria , Gologan Ion , Rusu Viorelia
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The helminth fauna of Pontic shad (Alosa Immacculata Bennet, 1835) from lower Dniester
Gologan Ion
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Diversitatea, particularitățile bioecologice ale speciei Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876 la pești din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova
Gologan Ion
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helmintofauna bibanului-comun – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova.
Gologan Ion
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helmintofauna carasului-argintiu-carassius gibelio (bloch, 1782), din diverse bazine acvatice a Republicii Moldova
Gologan Ion
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazii parazitare identificate la unele specii de pești oceanici.
Gologan Ion
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parazitofauna păsărilor domestice întreţinute în sistem de exploatare tradiţional din zona de centru a Republicii Moldova
Rusu Ştefan1 , Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Chihai Oleg1 , Gologan Ion1 , Botnaru Nicolai2 , Andoni Cristina1 , Rusu Viorelia1 , Chihai Nina3 , Porcescu Mihail1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.
Toderaş Ion1 , Zamornea Maria1 , Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Savin Anatolie1 , Chihai Oleg1 , Gliga Olesea1 , Botnaru Nicolai2 , Gologan Ion1 , Porcescu Mihail1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei (trematoda) speciei pelophylax ridibundus din zona de centru a Republicii Moldova
Erhan Dumitru , Gherasim Elena , Arnaut Natalia , Gologan Ion , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infestarea Novacului (Hypophthalichthys nobilis (Richardson, 1845)) cu Cestoda Valipora Campylancristrota (Weld, 1855) din GOPS
Gologan Ion
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice a speciei Rana lessonae camerano, 1882 (Amphibia, Ecaudata) din unele biotopuri acvatice naturale din zona de centru a Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Arnaut Natalia , Gologan Ion , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Diversitatea faunei helmintice a speciei Pelophylax Ridibundus (Amphibia, Ranidae) în funcție de factorii sezonieri
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Gologan Ion , Lebedenco Liubovi , Ivanova Anastasia , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei la câinii maidanezi în dependență de vârstă și biotop
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Chihai Oleg1 , Zamornea Maria1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina1 , Pruteanu Mihail1 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infestarea boarței europene (Rhodeus Amarus (Bloch, 1782)) din râul Răut cu Clinostomum Complanatum (Rudolphi, 1814)
Gologan Ion
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Savin Anatolie1 , Zamornea Maria1 , Chihai Oleg1 , Gherasim Elena1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina2 , Pruteanu Mihail1 , Anghel Tudor1 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ihtioparazitofaunei bazinului acvatic al rezervației științifice „Codrii”
Rusu Ştefan1 , Gologan Ion1 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

A sustainable management of corky root and root-knot nematodes by the biocontrol agent aphanocladium album isolate MX-95
Sasanelli Nicola1 , Toderash Ion2 , Ciccarese Franco3 , Iurcu-Străistaru Elena24 , Rusu Ştefan2 , Toderaş Lidia2 , Renco Marek5 , Massimo Franchi1 , Gallo Marilita3 , Bivol Alexei2 , Gologan Ion2
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology ASM,
3 University of Bari Aldo Moro,
4 Tiraspol State University (TSU),
5 Institute of Parasitology (SAS)
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica faunei helmintice (Trematoda) a speciei Pelophylax ridibundus din zona de Centru a Republicii Moldova
Erhan Dumitru , Gherasim Elena , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Munjiu Oxana , Gologan Ion , Lebedenco Liubovi , Ivanova Anastasia , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul parazitozelor asupra indicilor calitativi ai produselor comestibile de origine animală
Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Tomşa Mihail , Chihai Oleg , Zamornea Maria , Gherasim Elena , Buza Vasile , Anghel Tudor , Gologan Ion , Melnic Galina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23