The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-16 23:28
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; CIOCHINĂ, Valentina; FURDUI, Vlada; GLIJIN, Aliona; VRABIE, Valeria; SHEPTYTSKIY, Vladimir. The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3(336), pp. 7-12. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X

The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches


Pag. 7-12

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Sheptytskiy Vladimir
 
Institute of Physiology and Sanocreatology
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2019


Rezumat

Lucrarea include rezultatele cercetărilor influenţei factorilor ecologici asupra productivităţii fitoplanctonului din ecosistemele fluviului Nistru şi lacului de acumulare Dubăsari pe parcursul anului 2017. S-a constatat că varietatea condiţiilor ecologice contribuie la dezvoltarea unor comunităţi de alge planctonice cu diferite preferinţe faţă de mediul acvatic şi modificarea complexului dominant în decursul perioadei de vegetaţie. Au fost atestate variaţii sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului în limitele 0,42-6,9 gO2/m-2/24 ore în fl. Nistru şi între 0,6-4,87 gO2/m-2/24 ore în lacul Dubăsari. S-a stabilit că prezenţa elementelor nutritive în anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică, astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora

Cuvinte-cheie
Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter.