IBN
Închide

41Publicaţii

255Descărcări

22584Vizualizări

Voineac Vasile
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31

2023 - 2

  Analiza fizico-chimică și activitatea biologică a z- și e-8-dodecen-1-il acetat, componenți principali a feromonului sexual al viermelui prunului
Jalba Svetlana , Odobescu Vasilisa , Erhan Tatiana , Musleh Mohammed , Voineac Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The biostimulator reglalg as an inductor of plants' viability and vigor
Dascaliuc Alexandru , Jelev (Hadîrca) Natalia , Voiniak Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Prospects for applying devices with ultraviolet radiation for signaling the flight, monitoring development and control of insect pests
Gorban Victor , Voiniak Vasile , Maevscaia Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение методa массового отлова в борьбе с гроздевой листовёрткой (Lobresia Botrana Schiff) в условиях центральной зоны Молдавии
Войняк Василий , Муслех Мохаммед
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Combaterea insectelor dăunătoare culturilor de seră prin atragerea şi exterminarea acestora cu ajutorul capcanei cu lumină
Gorban Victor , Todiraş Vladimir , Voineac Vasile , Savranschii Denis
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Povestea milenară a viței-de-vie într-o expunere multiaspecuală a cercetătorilor viticultori
Voineac Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Elemente tehnologice de utilizare a capcanelor cu lumină pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Maievschi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedee de ecologizare a sistemelor de protecție integrată a mărului și a viței de vie
Voineac Vasile , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Autosterilizarea masculilor dăunătorilor piersicului Grapholitha molest BUSK și Anarsia liniatella ZELLER
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile , Elisoveţcaia Dina , Cristman Diana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W.
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia , Voineac Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Control morphologic a stadiilor preimaginale la reproducerea în masă a pаrazitoidului Trichogramma
Şleahtici Vladimir , Voineac Vasile , Gorban Victor , Chicu Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molile miniere în livezile de mere din Moldova
Voineac Vasile , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Cebanu Vitalie1 , Găină Boris1 , Cuharschi Mihail1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Chiaburu Elena1 , Armaşu Svetlana1 , Terteac Dumitru1 , Vătăman Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Voineac Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors
Dascaliuc Alexandru , Voiniak Vasile , Ralea Tudor , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Metodele inofensive de reducere a populațiilor insectelor dăunătoare în capcanele inzestrate cu feromon sexual
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Perspective de utilizare a dispoztivelor cu radiaţii ultraviolete pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Перспективы применения биорациональных препаратов ACTOFIT и PELECOL в контроле численности Tetranychus Urticae Koch. В агроценозе соевого поля
Брадовский Виктор , Брадовская Наталья , Войняк Василий , Тодираш Владимир
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность биорациональных препаратов в защите плодовых косточковых культур
Войняк Василий , Муслех Мохаммед , Sîrbu Vitalie
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность новых инсктицидов в борьбе с комплексом вредителей яблони
Boubătrîn Ivan , Pînzaru Boris , Voineac Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

  Perspectivele utilizarii capcanelor cu lumina ultravioleta in protectia plantelor
Gorban Victor , Voineac Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Protectia integrate a prunului
Voineac Vasile , Musleh Mohammed
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интегрированные системы защиты винограда фунгицидыми новой генерации
Брадовский Виктор , Брадовская Наталья , Батко Михаил , Фурник А. , Войняк Василий , Завтони П.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новое биотехническое средство для регулирования численности популяций яблонной плодожорки и листовёрток в садах Молдовы.
Войняк Василий1 , Скутару Ион2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Chemical Company BASF
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Феромонный мониторинг западного кукурузного жука в посевах кукурузы Закарпатья
Войняк Василий , Бабидорич М. , Рошка Григорий
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

  Trichogramma entomophage in integrated plant protection as means to reduce pests’ population density on annual crops in the Republic of Moldova
Gavrilitsa Lidia , Voloschyuk Leonid , Voiniak Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(28) / 2012 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологические методы защиты-Основа получения экологической виноградной продукции
Волощук Леонид , Войняк Василий
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 1(61) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

  Eficacitatea feromonului sexual sintetic al gândacului porumbului Diabrotica Virgifera Virgifira Le Conte
Voineac Vasile , Voloşciuc Leonid , Babidorici M. , Roşca Gheorghe
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preparatele bioraţionale în protecţia viţei-de-vie
Voineac Vasile1 , Nicolaev Arcadi1 , Nicolaev Svetlana1 , Iordosopol Elena1 , Dascaliuc Alexandru2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sinteza şi activitatea biologică a feromonului sexual al moliei păstăilor de soia (Etiella Zinckenella Tr.)
Roşca Gheorghe , Odobescu Vasilisa , Voineac Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологические подходы модернизации производства биофабрик для разведения трихограммы
Шляхтич Владимир , Нямцу Анастасия , Войняк Василий , Батко Михаил
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Biological and ecological peculiarites of bean weevil (Acanthoscelides obtectus Say.) - a basis as an alternative host for breeding of oviparasite Uscana senex G.
Voloschyuk Leonid , Bradowsky Viktor , Bradowsky N. , Voiniak Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 19, / 2010 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологические средства в защите курузы от хлопковой совки (Heliothis armigera Hb)
Войняк Василий1 , Брадовская Наталья1 , Гаврилица Лидия1 , Railean Natalia1 , Мамедов З.2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Институт зоологии Нацио­наль­ной Академии Наук Азербайджана
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

  Sinteza tranc-8, trans-10-dodecadienilacetatului – componentul principal al feromonului sexual al viermelui perelor
Roşca Gheorghe , Harghel Petru , Voineac Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Испытание доз феромона западного кукурузного жука в Закарпатье
Бабидорич М. , Войняк Василий , Ковалев Борис , Рошка Григорий , Odobescu Vasilisa
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Итоги и перспективы применения БАВ в системах интегрированной защиты растений
Войняк Василий , Брадовский Виктор , Батко Михаил , Настасе Т.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение полностью и частично стерилизованных особей гороздевой листовертки (Lobesia botrana Den. et Schiff.) Для генетического метода подавления ее численности
Брадовский Виктор , Брадовская Наталья , Войняк Василий , Батко Михаил , Волощук Леонид , Абашкин Александр
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность препаративных форм феромонов изомате в дезориентации чешуекрылых вредителей яблони
Войняк Василий , Шляхтич Владимир , Сырбу В. , Муслех Мохаммед
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Eficacitatea preparatelor biologice în protecţia mărului
Voineac Vasile1 , Ivancov Alexandru1 , Nicolaev Arcadi1 , Nicolaev Svetlana1 , Dascaliuc Alexandru2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

  Eficacitatea feromonului sexual Diabrotica Virgifera Le Conte
Voineac Vasile , Covaliov Boris , Babidorici M.
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiereaea eficacităţii insecticidului Dimilin 25 WP în combaterea gîrgîriţelor mazării şi a fasolii
Voineac Vasile1 , Bureţi Ion2 , Sîrbu Vitalie1
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Crompton
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41