IBN
Închide

47Publicaţii

276Descărcări

16588Vizualizări

Garbuz Olga
Cuvinte-cheie (124): compuşi coordinativi (5), coordination compounds (5), anticancer activity (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga1, Grinco Marina1, Kulciţki Veaceslav1, Barba Alic1, Garbuz Olga23, Gudumac Valentin4, Gulea Aurelian2, Ungur Nicon1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Synthetic Communications
Nr. 1(51) / 2021 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea particularităților de acțiune a compuşilor coordinativi complecşi asupra culturii de laborator Paramecium Caudatum
Toderaş Ion1, Gulea Aurelian2, Roşcov Elena1, Garbuz Olga2, Railean Nadejda1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, and biological activity of novel 3d metal coordination compounds with 2-acetylpyridine N4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone
Graur Vasilii О.1, Usataia Irina1, Bourosh Pavlina2, Kravtsov Victor2, Garbuz Olga1, Hureau Christelle3, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 4(35) / 2021 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure, and Biological Activity of Mixed-Ligand Amine-Containing Copper(II) Coordination Compounds with 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamide
Gulea Aurelian1, Graur Vasilii О.1, Ulchina Ianina1, Bourosh Pavlina2, Smaglii Vadim3, Garbuz Olga14, Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Zoology
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 1(91) / 2021 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Antiproliferative, Antioxidant Activities and Toxicity of Mixed-Ligand Amine-Containing Copper (II) Coordination Compounds with 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(Prop-2-En-1-Yl) Hydrazinecarbothioamide
Garbuz Olga12, Toderash Ion1, Ulchina Ianina2, Graur Vasilii О.2, Railyan Nadejda1, Gulea Aurelian2
1 Institute of Zoology,
2 State University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga1, Grinco Marina1, Kulciţki Veaceslav1, Barba Alic1, Garbuz Olga23, Gudumac Valentin4, Gulea Aurelian2, Ungur Nicon1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Synthetic Communications
Nr. 9(17) / 2020 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nickel(II) Complexes with Pentane-2,4-dione Bis(4-allylthiosemicarbazone)
Gulea Aurelian1, Graur Vasilii О.1, Chumakov Yurii23, Petrenko Peter A.2, Garbuz Olga14, Tsapkov Victor I.1, Gudumac Valentin5
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 Institute of Zoology,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 1(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 14 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și cercetarea proprietăților anticancer ale combinațiilor coordinative în baza cuprului (II) și 4-({2-[(piridin-2-IL) metiliden]hidrazincarbotioil}amino)benzoat de etil
Rusnac Ana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, proprietăţile fizico-chimice, antioxidative și antituberculoase ale compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu izonicotinoilhidrazona 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida
Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Ţapcov Victor1, Garbuz Olga1, Crudu Valeriu2, Gulea Aurelian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Cebotari Diana, Garbuz Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of new transition metal coordination compounds for applications in biology
Rusnac Roman, Cebotari Diana, Fuior Arcadie, Autor Nou, Balan Greta, Garbuz Olga, Humelnicu Ionel, Floquet Sebastian, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1, Pantea Valeria2, Usataia Irina3, Graur Vasilii О.3, Tsapkov Victor I.3, Sardari Veronica2, Tagadiuc Olga2, Gudumac Valentin2, Gulea Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro antiproliferative activity of 2-formilpyridine N(4)-phenylthiosemicarbazone and copper(II) complex [Cu(L)Cl] WITH 2-formylpyridine N(4)-phenylthiosemicarbazone ligand
Garbuz Olga
Institute of Zoology
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyfunctional inhibitors based on some 3D metal coordination compounds with substituted salicylidene- and picolidene-4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazides
Gulea Aurelian1, Graur Vasilii О.1, Usataia Irina1, Tsapkov Victor I.1, Garbuz Olga1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter A.2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of halogenated derivatives of ENT-kaur-16-en-19-oic acid
Morărescu (Chetraru) Olga1, Grinco Marina1, Kulciţki Veaceslav1, Garbuz Olga2, Gudumac Valentin2, Ungur Nicon314
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova,
4 State University „Dimitrie Cantemir”
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antioxidant properties of bis-ligand complex of nickel with 2-hydrochi-3-methoxibenzaldehyde 4-(2,4-dimethylphenyl) thiosemicrbazone
Gulea Aurelian1, Cebotari Diana1, Petrenko Peter A.2, Chumakov Yurii2, Garbuz Olga1, Tsapkov Victor I.1, Gudumac Valentin3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Copper(II) salicylidene-4-allyl-s-methyl-isothiosemicarbazidates containing amines
Usataia Irina1, Moldovan Aliona1, Graur Vasilii О.1, Tsapkov Victor I.1, Garbuz Olga1, Petrenko Peter A.2, Chumakov Yurii2, Gulea Aurelian2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in vitro anticancer activity of chloro(N-phenyl-N'-[(pyridin-2-yl)methylidene]carbamohydrazonothioato)  (4-aminobenzene-1-sulfonamide)copper
Garbuz Olga
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodă nouă de apreciere a toxicităţii substanţelor chimice
Toderaş Ion1, Gulea Aurelian2, Gudumac Valentin3, Roscov-Arcan Elena2, Garbuz Olga2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi cercetarea proprietătilor anticancer ale combinatiilor coordinative în baza Cu(II) şi Ni(II) cu etil 4-({[2-(2hidroxibenziliden)hidrazinil] carbonotioil}amino)benzoat
Rusnac Anna, Ghileţchi Natalia, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47