IBN
Închide
Carauş Vladimir
Cuvinte-cheie (62): cancer (3), plant materials (2), materiale vegetale (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных
Струтинский Ф.А., Мереуца Ион , Гараева Светлана, Карауш Владимир, Полякова Лилия, Постолати Галина, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Antioxidant activity of spirulina biomass at the action of some pegilated nanoparticles
Rudi Ludmila1, Cepoi Liliana1, Chiriac Tatiana1, Rotari Ion2, Plângău Dinu2, Valuţă Ana1, Carauş Vladimir2, Rudic Valeriu1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extracte cu proprietăți antioxidante din materii prime vegetale
Carauş Vladimir
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extracte din Spirulina platensis pentru utilizare în componența produselor curativo-profilactice
Carauş Vladimir
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de obţinere a preparatului din spirulină cu proprietăţi antiradicalice performante
Carauş Vladimir, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologie de obținere a balsamului afrodisiac ”spirupotent”
Rudic Valeriu1, Carauş Vladimir2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Balsamul curativ profilactic „Făt Frumos” în profilaxia cancerului
Carauş Vladimir1, Mereuţă Ion2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of silver nanoparticles (AgNPs) on spirulina platensis productivity and content of biologically active compounds
Rotari Ion12, Tașca Ion12, Chiriac Tatiana2, Rudic Ludmila2, Cepoi Liliana2, Carauş Vladimir12, Zinicovscaia Inga3, Iushin Nikita3, Valuţă Ana2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudic Valeriu2
1 Necunoscută, Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural product with aphrodisiac-like effect containing spirulina extract
Carauş Vladimir
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile radioprotective ale balsamului „Făt-frumos”
Carauş Vladimir
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Balsamul curativ - profilactic ”Făt Frumos” în profilaxia cancerului
Carauş Vladimir
Î.M. „FARMACO“ S.A.
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balsamul curativ-profilactic „Făt Frumos” în profilaxia cancerului
Carauş Vladimir1, Mereuţă Ion2, Sofroni Dumitru2
1 SC ,,CSK Grup Plus” SRL,
2 IMSP Institutul Oncologic
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 11 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Gudumac Valentin1, Nacu Viorel1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Pantea Valeria1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea preclinică și clinică a produsului medicamentos combinat Flamena emulsie orală100 ml
Mereuţă Ion1, Parii Sergiu1, Carauş Vladimir2, Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicităţii acute a suspensiei ”Doctor Merion” 100 ml
Parii Sergiu1, Mereuţă Ion1, Valica Vladimir1, Carauş Vladimir2, Ungureanu Alina1, Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetarii clinice: studiul proprietăţilor citoprotectoare (chimio, radioprotectoare) a emulsiei orale flamena 100 ml la pacientele cu cancer mamar şi cancerul organelor reproductive supuse chimiosau radioterapiei
Mereuţă Ion1, Valica Vladimir1, Parii Sergiu1, Carauş Vladimir2, Sterpu-Clecicov Marta1, Şveţ Veronica1, Cernat Mircea1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea toxicităţii acute a unor noi compuşi medicamentoşi combinaţi
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Cojocari Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17