IBN
Închide

160Publicaţii

1273Descărcări

96344Vizualizări

Lupaşco Iulianna68Taran Natalia28Harea Gheorghe27Peltec Angela25Tofan-Scutaru Liudmila22Ţurcanu Adela22Berliba Elina20Ţurcan Svetlana20Chirvas Elena20Ghelimici Tatiana18Romanciuc (Vengher) Inna16Hotineanu Adrian13Proca Nicolae13Berezovscaia Elena13Hotineanu Vladimir12Cazacov Vladimir11Vengher Inna11Darii Eugeniu8Gribiniuc Anatol8Ivanov Victoria7Cobîltean Lucia7Tănase Raisa7Cojuhari Maria7Popovici Mihail6Moscalu Iurie6Ivancov Grigore6Ionaşcu Marina6Onu Vera5Tcaciuc Eugen5Scorpan Anatolie5Bodrug Roman5Bodrug Nicolae5Tocan Alina5Ghicavîi Victor4Istrati Valeriu4Znagovan Alexandru4Casapciuc Marina4Ţâmbală Carolina4Pereteatco Alexandr4Burda Tatiana4Cumpătă Veronica4Cebanu Ecaterina4Răileanu Ludmila4Rotaru Anatol3Gudumac Valentin3Rudic Valeriu3Bivol Grigore3Andrieş Lucia3Maev Svetlana3Scurtu Ala3Ivanov Vladimir3Bârca Silvia3Pogonea Ina3Lupaşco Daniela3Gîţu Lora3Burgoci Serghei3Ursachii Cristina3Ghelmici Tatiana3Pineau Pascal3Holban Tiberiu2Bacinschi Nicolae2Hotineanu Raisa2Manea Diana2Pântea Victor2Parii Sergiu2Butorov Ivan2Cojocaru Victor2Donscaia Anna2Revenco Mircea2Spinei Larisa2Valica Vladimir2Ţurcanu Vasile2Cojocaru-Toma Maria2Sturza Maria2Bugor Kalina2Piscialnicova Natalia2Bodrug Inga2Rabovila Ala2Maximenco Elena2Postolati Galina2Balan Irina2Cervinski Irina2Popescul Ana2Talpă Dumitru2Scurtu Alina2Calin Ghenadie2Tofan Ludmila2Ceban Ludmila2Moraru Elena2Ouş-Cebotar Mariana2Gherman Olimpiu1Antoci Lilian1Barba Doina1Caragaţ Zinaida1Cazac Anatol1Cebotarescu Valentin1Cojuhari Lilia1Ghicavîi Vitalie1Iacub Vladimir1Corcimaru Ion1Groppa Liliana1Groppa Stanislav1Spînu Constantin1Sofroni Alexei1Garaeva Svetlana1Munteanu Diana1Rotaru Dorin1Golovin Pavel1Stancu Mihai1Russu Ludmila1Railean Ludmila1Cojuhari M1Gratii V1Osman Antonina1Chitic Gabriela1Bardier Ludmila1Dumitraşcu Dan1Samohvalova E1Ţurcanu Svetlana1Dreglea Victoria1Cazacova Iulia1Nemerenco Ala1Banari Ion1Popa Serghei1Gherman Olimpia1Osoianu Iurie1Catanoi Natalia1Taucci Larisa1Scurtov Natalia1Braşoveanu Vlad1Cojocaru V.1Istrati Victoria1Corlăteanu Alexandru1Cernat Mircea1Zatuşevschi Ivan1Florea Marina1Raica Marius1Şciuchin Ana1Romanciuc Elina1Crâşmari Alina1Juc Victoria1Lupaşcu Iuliana1Draciov Valerii1Serebreanschi Iraida1Mocanu Anna1Babiţchi Victoria1Gribinciuc Anatol1Jucov Alina1Moscalu Mihaela1Rotaru-Cojocari Diana1Botnarenco Mariana1Luchian Alina1Pavalachi Alina1Ţăruş Lidia1Burlac Denis1Pitel Ecaterina1Ghercavi Diana1Rusanovschi Victoria1Vitoroi Silvian1Alexa Valeria1Naşco Victoria1Schipor Diana1Şumutovschi Elmira1Juc Victor1Deli M.1Ganea Cătălin1Nedelcu Nina1Boţan Mihai1Bolocan Maria1Drangoi Irina1Oboleșeva Galina1Peltec Inesa1
Dumbrava Vlada-Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 131. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 77
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 33
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 12
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 16
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Efectele biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei în patologii hepatice și gastrointestinale
Vengher Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Znagovan Alexandru , Harea Gheorghe , Gribiniuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метаболические нарушения функции печени у больных с ожирением в контексте инфекции COVID-19
Гельмич Татьяна1 , Лупашко Юлианна1 , Думбрава Влада-Татьяна1 , Lupaşco Daniela1 , Бурда Татьяна2 , Оуш-Чеботарь Марианна2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма аспартата, глутамата, глицина и гамма-аминомасляной кислоты у пациентов гепатопатиями
Березовская Елена12 , Лупашко Юлианна21 , Думбрава Влада-Татьяна12 , Гараева Светлана21 , Постолати Галина12 , Vengher Inna21
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Alimentaţia ca factor de risc în hepatitele cronice virale de etiologia HCV
Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Gribiniuc Anatol , Lupaşco Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of lipid spectrum indicators in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovskaia Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the COVID-19 pandemic on the productivity of the staff of the gastroenterology research laboratory in 2020
Dumbrava Vlada-Tatiana , Berezovskaia Elena , Banari Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicamentele şi formele lor farmaceutice obţinute din cătină utilizate în gastroenterologie
Dumbrava Vlada-Tatiana , Znagovan Alexandru , Lupaşco Iulianna , Vengher Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of amino acid metabolism in patients with chronic viral hepatopathies
Berezovskaia Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Postolati Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia în ciroza hepatică
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Vengher Inna , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(80) / 2021 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of liver metabolism in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Taran Natalia , Harea Gheorghe , Berezovskaia Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S1(30) / 2021 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of the functional condition of the liver and oxidative stress in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование психометрических методов для диагностики эмоционального статуса у пациентов с хроническими гепатопатиями
Berezovscaia Elena1 , Dumbrava Vlada-Tatiana2
1 Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cancerogeneza în patologii cronice difuze hepatice.
Ghelimici Tatiana , Vengher Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Taran Natalia , Harea Gheorghe , Vengher Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Berezovscaia Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urticaria spontană cronică asociată cu infecția Helicobacter Pylori: particularități clinico-paraclinice și oncoprevențiа.
Gribiniuc Anatol1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Lupaşco Iulianna1 , Harea Gheorghe1 , Chirvas Elena1 , Oboleșeva Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP AMT Centru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?
Vengher Inna , Лупашко Юлианна , Думбрава Влада-Татьяна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lung function dereglation in patients with liver cirrhosis of viral etiology B and D
Taran Natalia , Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Ghelimici Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(28) / 2019 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 160