IBN
Închide

140Publicaţii

1030Descărcări

75184Vizualizări

Lupaşco Iulianna58Taran Natalia25Harea Gheorghe22Peltec Angela21Ţurcan Svetlana20Tofan-Scutaru Liudmila18Berliba Elina16Romanciuc (Vengher) Inna16Ţurcanu Adela15Ghelimici Tatiana15Chirvas Elena15Proca Nicolae13Hotineanu Vladimir12Hotineanu Adrian12Cazacov Vladimir9Berezovscaia Elena9Ivanov Victoria7Cobîltean Lucia7Gribiniuc Anatol7Tănase Raisa7Cojuhari Maria7Vengher Inna7Popovici Mihail6Moscalu Iurie6Darii Eugeniu6Ivancov Grigore6Onu Vera5Scorpan Anatolie5Bodrug Roman5Tocan Alina5Bivol Grigore4Ghicavîi Victor4Istrati Valeriu4Casapciuc Marina4Pereteatco Alexandr4Cumpătă Veronica4Cebanu Ecaterina4Ionaşcu Marina4Răileanu Ludmila4Rotaru Anatol3Gudumac Valentin3Rudic Valeriu3Bodrug Nicolae3Znagovan Alexandru3Maev Svetlana3Scurtu Ala3Ivanov Vladimir3Bârca Silvia3Pogonea Ina3Gîţu Lora3Ţâmbală Carolina3Burda Tatiana3Burgoci Serghei3Ursachii Cristina3Holban Tiberiu2Bacinschi Nicolae2Hotineanu Raisa2Manea Diana2Pântea Victor2Parii Sergiu2Andrieş Lucia2Butorov Ivan2Cojocaru Victor2Donscaia Anna2Revenco Mircea2Spinei Larisa2Valica Vladimir2Tcaciuc Eugen2Ţurcanu Vasile2Cojocaru-Toma Maria2Sturza Maria2Bugor Kalina2Piscialnicova Natalia2Bodrug Inga2Rabovila Ala2Maximenco Elena2Lupaşco Daniela2Bodrug Nicolae2Balan Irina2Cervinski Irina2Popescul Ana2Talpă Dumitru2Scurtu Alina2Calin Ghenadie2Tofan Ludmila2Ceban Ludmila2Moraru Elena2Ghelmici Tatiana2Gherman Olimpiu1Antoci Lilian1Barba Doina1Caragaţ Zinaida1Cazac Anatol1Cebotarescu Valentin1Cojuhari Lilia1Ghicavîi Vitalie1Iacub Vladimir1Corcimaru Ion1Groppa Liliana1Groppa Stanislav1Spînu Constantin1Sofroni Alexei1Munteanu Diana1Rotaru Dorin1Golovin Pavel1Stancu Mihai1Russu Ludmila1Railean Ludmila1Cojuhari M1Gratii V1Osman Antonina1Chitic Gabriela1Bardier Ludmila1Dumitraşcu Dan1Samohvalova E1Ţurcanu Svetlana1Dreglea Victoria1Cazacova Iulia1Nemerenco Ala1Banari Ion1Popa Serghei1Gherman Olimpia1Osoianu Iurie1Catanoi Natalia1Taucci Larisa1Scurtov Natalia1Braşoveanu Vlad1Cojocaru V.1Istrati Victoria1Postolati Galina1Corlăteanu Alexandru1Cernat Mircea1Zatuşevschi Ivan1Florea Marina1Raica Marius1Şciuchin Ana1Romanciuc Elina1Crâşmari Alina1Juc Victoria1Lupaşcu Iuliana1Draciov Valerii1Serebreanschi Iraida1Mocanu Anna1Babiţchi Victoria1Gribinciuc Anatol1Jucov Alina1Moscalu Mihaela1Rotaru-Cojocari Diana1Botnarenco Mariana1Luchian Alina1Pavalachi Alina1Ţăruş Lidia1Burlac Denis1Pitel Ecaterina1Ghercavi Diana1Rusanovschi Victoria1Vitoroi Silvian1Ouş-Cebotar Mariana1Alexa Valeria1Naşco Victoria1Schipor Diana1Şumutovschi Elmira1Juc Victor1Pineau Pascal1Deli M.1Ganea Cătălin1Nedelcu Nina1Boţan Mihai1Bolocan Maria1Oboleșeva Galina1
Dumbrava Vlada-Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 127. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Alimentaţia ca factor de risc în hepatitele cronice virale de etiologia HCV
Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Gribiniuc Anatol , Lupaşco Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of lipid spectrum indicators in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovskaia Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the COVID-19 pandemic on the productivity of the staff of the gastroenterology research laboratory in 2020
Dumbrava Vlada-Tatiana , Berezovskaia Elena , Banari Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicamentele şi formele lor farmaceutice obţinute din cătină utilizate în gastroenterologie
Dumbrava Vlada-Tatiana , Znagovan Alexandru , Lupaşco Iulianna , Vengher Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of amino acid metabolism in patients with chronic viral hepatopathies
Berezovskaia Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Postolati Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcopenia în ciroza hepatică
Taran Natalia , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Vengher Inna , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(80) / 2021 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of the functional condition of the liver and oxidative stress in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cancerogeneza în patologii cronice difuze hepatice.
Ghelimici Tatiana , Vengher Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Taran Natalia , Harea Gheorghe , Vengher Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Berezovscaia Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urticaria spontană cronică asociată cu infecția Helicobacter Pylori: particularități clinico-paraclinice și oncoprevențiа.
Gribiniuc Anatol1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Lupaşco Iulianna1 , Harea Gheorghe1 , Chirvas Elena1 , Oboleșeva Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP AMT Centru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?
Венгер Инна , Лупашко Юлианна , Думбрава Влада-Татьяна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profile of hepatocellular carcinoma in the Republic of Moldova: first-hand information on the presentation, distribution and etiologies
Ţurcanu Adela1 , Pitel Ecaterina1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Tcaciuc Eugen1 , Donscaia Anna2 , Peltec Angela1 , Pineau Pascal3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Institut Pasteur
Romanian journal of internal medicine
Nr. 1(57) / 2019 / ISSN 2501-062X
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.
Ţurcanu Adela , Tcaciuc Eugen , Dumbrava Vlada-Tatiana , Donscaia Anna , Antoci Lilian , Cernat Mircea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Aspecte de diagnostic neinvaziv al miocardiopatiei în cadrul sindromului hepatopulmonar 
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
Gribiniuc Anatol , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Taran Natalia , Ghelimici Tatiana , Chirvas Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile hemostazei la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată în transplantul hepatic 
Taran Natalia , Hotineanu Adrian , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și profilaxia stărilor precanceroase ale esofagului
Vengher Inna , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 140