IBN
Închide
Bacal Svetlana Gheorghe
Cuvinte-cheie (42): Coleoptera (3), entomofauna (3), collembola (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Anotylus Insecatus (GRAV., 1806), (Coleoptera: Staphylinidae), prezența și cercetarea științifică în Republica Moldova
Mihailov Irina1, Bacal Svetlana12
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

A hexadecanuclear isobutyrate nanocluster with a {CoIII2CoII14} core
Stati Dumitru1, Kravtsov Viktor1, Kramer Karl W2, Affronte M.3, Decurtins Silvio2, Liu Shixia2, Bacal Svetlana1
1 Institute of Applied Physics,
2 University of Bern,
3 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodecanuclear Fe12 pivalate cluster with a flexible aminopolyalcohol ligand
Botezat Olga12, Kogerler Paul12, Bacal Svetlana3
1 Institutul de Chimie Anorganică,
2 RWTH Aachen University,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna unor grupe de coleoptere din regiunea de dezvoltare centru a Republicii Moldova
Bacal Svetlana12, Baban Elena2, Mihailov Irina2, Autor Nou3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie,
3 Necunoscută, Moldova
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Diversitatea coleopterelor  (Carabidae , Silphidae , Scarabaeidae , Lucanidae ) din zona strict protejată a rezervației științifice ”Codrii ”
Baban Elena, Calestru Livia, Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contribution to the study of edaphic Coleoptera in the botanical garden of the national museum of ethnography and natural history of Chişinau
Baban Elena, Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna colembolelor şi coleopterelor complexului arheologic Orheiul Vechi
Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Structura cenozelor de carabide (Coleoptera: Carabidae) din unele culturi agricole din zona de Nord a Republicii Moldova
Baban Elena, Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

 Diversitatea vertebratelor terestre (Mammalia, Reptilia, Amphibia) şi nevertebratelor (Collembola, coleoptera) din zona de stepă Sadaclia, Republica Moldova
Nistreanu Victoria, Buşmachiu Galina, Postolachi Vladislav, Larion Alina, Bacal Svetlana
Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Беспозвоночные (Collembola, Coleoptera и Aphidoidea) как компоненты биоценотических оазисов
Верещагин Борис1, Верещагина Алла2, Бушмакиу Галина 3, Бакал Светлана31
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений, Санкт-Петерсбург,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Occurrence of epigeic beetles (Coleoptera ) in alfalfa crops and adjacent forest strips in the Republic of Moldova
Bacal Svetlana, Munteanu Natalia, Moldovan Anna
Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species diversity of collembolan and coleoptera from the ecosystems of Orheiul Vechi historical complex
Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana
Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Разнообразие энтомофауны в Республике Молдова в связи с экологизацией сельского и лесного хозяйства и подавлением вредителей
Верещагин Борис, Верещагина Алла, Бакал Светлана, Бушмакиу Галина 
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение и биологические особенности вида Sitona lineatus (Coleoptera: Curculionidae) в Республике Молдова.
MolotievskiyMunteanu Natalia, Malevanciuc Nadejda, Toderaş Lidia, Moldovan Anna, Бакал Светлана
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Diversitatea specifică a nevertebratelor (collembola, homoptera, coleoptera) din unele canioane ale podişului Nistrului
Bacal Svetlana, Buşmachiu Galina, Veresciaghin Boris
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 12(25) / 2011 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути оптимизации энтомофауны в условиях антропогенной деградации экосистем и многогранного значения насекомых
Верещагин Борис, Бакал Светлана, Бушмакиу Галина 
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Contribuţii la cunoaşterea faunei de nevertebrate(Collembola, Coleoptera) din cultura de lucernă
Bacal Svetlana, Buşmachiu Galina, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(54) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общие черты дендрофильной энтомофауны на территории Республики Молдова в условиях антропогенной трансформации экосистем
Верещагин Борис, Бакал Светлана, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова
Верещагин Борис, Calestru Livia, MolotievskiyMunteanu Natalia, Бакал Светлана
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(46) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова
Calestru Livia, MolotievskiyMunteanu Natalia, Бакал Светлана
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(45) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22