IBN
Închide

60Publicaţii

298Descărcări

22295Vizualizări

Pantea Valeriana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

In Vitro Evaluation of the Cytotoxic Potential of Thiosemicarbazide Coordinating Compounds in Hepatocyte Cell Culture
Pantea Valeriana , Cobzac Vitalie , Tagadiuc Olga , Pălărie Victor , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biomedicines
Nr. 2(11) / 2023 / ISSN - / ISSNe 2227-9059
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Changes of oxidative stress indices and antioxidant system in the liver tissue on the administration of some coordination compound of copper, derivatives of thiosemicarbazide
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga , Andronache Lilia , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of oxidative stress parameters in patients with community-acquired pneumonia depending on heart failure severity
Cașcaval Virginia , Fetco-Mereuţă Diana , Grib Liviu , Pantea Valeriana , Andronache Lilia , Dumitraş Grigorie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sEng în sarcini uterine cu debut clinic de sarcini dereglate în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Pantea Valeriana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disturbances of the antioxidant system in patients with pulmonary drug susceptible and multidrugresistant tuberculosis
Lesnik Evelina , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro action of some coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the thiol-disulfidic system
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidative stress markers in patients with heart failure and community-acquired pneumonia
Cașcaval Virginia , Fetco-Mereuţă Diana , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3544-2-4.
Disponibil online 30 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The chicoric acid of taraxacum officinale roots can be involved in the treatment of glioblastoma
Fulga Ala , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-467-1 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The disturbances of the antioxidant defense and protein metabolism biomarkers in the serum of the patients with pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina , Gudumac Valentin , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of ration medication with ZooBioR on some parameters of mineral metabolism in young chicken
Macari Vasile1 , Pistol Gheorghe1 , Gudumac Valentin2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Rotaru L.1 , Pavlicenco Natalia1 , Pantea Valeriana2 , Chislari Iurie1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the coordinative compounds, thiosemicarbaside derivates on the oxidative stress indices in ex vivo experiments
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Andronache Lilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 17

Bioactive coordinative compounds action on the carbohydrate metabolism indices in animals under physiological conditions
Sardari Veronica , Pantea Valeriana , Popușoi Cristina , Gulea Aurelian , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile conținutului de limfocite T în funcție de stresul oxidativ și activitatea antioxidantă la pacienții cu tuberculoză pulmonară și infecția COVID19
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Brumaru Albina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea inofensivității produsului medicamentos Merion suspensie orală
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion23 , Valica Vladimir1 , Gonciar Veaceslav2 , Carauş Vladimir3 , Nacu Viorel2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1 , Andronache Lilia2 , Pantea Valeriana2 , Cociug Adrian2
1 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordination compounds thiosemicarbazide derivatives
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii hepatoprotectoare și citotoxicității a extractelor din Agrimonia Eupatoria L. și Cichorium Intybus L.
Cojocaru-Toma Maria12 , Ancuceanu Robert3 , Dinu Mihaela3 , Ciobanu Nicolae12 , Ciobanu Cristina12 , Benea Anna21 , Toma Maria-Mirabela2 , Gudumac Valentin2 , Pantea Valeriana2
1 Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia enzimelor glutationice în țesutul splenic este influențată de derivații tiosemicarbazidei.
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulea Aurelian2 , Şveţ Inna1 , Ghinda Serghei3 , Privalova Elena3 , Smeşnoi Valentina4 , Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro testing of influence of some bioactive compounds on the protein and carbohydrate metabolism indices
Sardari Veronica1 , Pantea Valeriana1 , Garbuz Olga2 , Andronache Lilia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Zoology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of new bioactive compounds on the intensity of the protein metabolism in animals in the blood serum under physiological conditions
Pantea Valeriana , Sardari Veronica , Andronache Lilia , Gamaniuc Marina , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60