IBN
Închide

68Publicaţii

1019Descărcări

48427Vizualizări

Moşanu Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2024 - 1

Capacitatea de autoepurare a apelor de suprafaţă conform clasei de calitate
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

Indicele de calitate a apei din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apei fluviului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelaţia calitatea aerului şi cea a depunerilor atmosferice solide (studiu de caz)
Lozan Raisa , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Comarnițchi Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the EMERALD sites for the conservation of biodiversity
Mosanu Elena , Tarita Anatol , Lozan Raisa , Sandu Maria
Institute of Ecology and Geography, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water quality of the Dniester river right tributaries depending on the pollution sources
Sandu Maria , Tarita Anatol , Mosanu Elena , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Assessment of the impact of biochemical processes at the sediment- water interface in aquatic ecosystems in the biosphere reserve ,,Prutul de Jos” on biodiversity in the context of climate change
Mosanu Elena , Tarita Anatol , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea aerului şi a precipitaţiilor atmosferice din teritoriul site-lui emerald „Pădurea Hânceşti”
Lozan Raisa , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Comarnițchi Anna , Zlotea Alexandr , Vereteno Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul amoniacului neionizat în raport cu valorile amoniului din clasele de calitate a apelor de suprafață
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of detergents on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Mosanu Elena1 , Dragalina Galina2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apei din r. Prut și afluenții lui de stânga
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Stegărescu Vasile , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apelor de suprafaţă din Regiunea de Dezvoltare Nord
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de calitate a apelor de suprafaţă şi subterane din situl Emerald „Pădurea Hânceşti” şi zona limitrofă
Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lungu Marina2 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Agenția de Mediu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Cozari Tudor , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comparativă a calității aerului și apelor din precipitații în diverse ecosisteme forestiere (studiu de caz ”Pădurea Hâncești” și RȘ ”Codrii”, Lozova)
Lozan Raisa1 , Tărîță Adrian1 , Vereteno Anastasia1 , Moşanu Elena1 , Sandu Maria1 , Zlotea Alexandr1 , Barcari Ecaterina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Rezervaţia Naturală "Codrii"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-ionized ammonia pollution level of the small rivers waters in the central region of Republic of Moldova
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Dragalina Galina2 , Mosanu Elena1 , Lozan Raisa1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea planului de management al zonei umede de importanță internațională Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos”
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală și calitatea apelor de suprafață și freatice din comuna Bălănești
Drumea Mirela1 , Moşanu Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Calitatea apelelor de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat (raioanele Ialoveni şi Străşeni).
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Cozari Tudor , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of ethanol, methanol and sulfides on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lupascu Tudor2 , Dragalina Galina3 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of ethanol, methanol and sulfides on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lupascu Tudor2 , Dragalina Galina3 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din fluviul Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele râului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Index of ammonia ions nitrification in Bac river water
Sandu Maria , Tarita Anatol , Mosanu Elena , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index of ammonia ions nitrification in laces water
Sandu Maria , Mosanu Elena , Tarita Anatol , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.
Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea resurselor de apa din satul Pogânesti raionul Hâncesti (studiu de caz)
Moşanu Elena1 , Sandu Maria1 , Tărîţă Anatolie1 , Beiu Marina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The trophical state of lakes from the Dniester river basin
Mosanu Elena , Sandu Maria , Tarita Anatol , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru
Sandu Maria1 , Tărîţă Anatolie1 , Lozan Raisa1 , Gladchi Viorica2 , Duca Gheorghe2 , Moşanu Elena1 , Ţurcan Sergiu1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea unor ioni ai metalelor grele la interfaţa apă – sediment
Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Sandu Maria , Braşoveanu Valeriu , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea modificărilor antropice suferite de apele de suprafață și subterane din satul Pogănești, raionul Hâncești
Moşanu Elena1 , Beiu Marina2 , Melentiev Eugenia2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of nitrogen forms in seasonal dynamics and kinetics of nitrification and denitrification in Prut and Nistru River waters
Spataru Petru1 , Povar Igor1 , Lupascu Tudor1 , Alder Alfredo2 , Mosanu Elena1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Eawag, Environmental Chemistry
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 17, / 2018 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Calitatea apei iz voarelor/cişmelelor pentru irigare (studiu de caz)
Sandu Maria , Tărîță Adrian , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-931-5..
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți
Moşanu Elena1 , Sandu Maria1 , Lozovan Vasile2 , Bîrca Natalia3 , Beiu Marina3 , Carp Alina3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul compuşilor azotului amoniacal asupra solului şi apelor subterane
Moşanu Elena , Tărîță Adrian , Sandu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-931-5..
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Ecological potential of surface waters in natural scientific reserve “Lower Prut”
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lozan Raisa1 , Zgircu Natalia2 , Mosanu Elena1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1 , Zlotea Alexandr1 , Comarnitchi Anna2 , Sidoren Iulia1 , Turcan Sergiu1 , Tarita Adrian1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-171. Vizualizări-1426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 68