IBN
Închide

39Publicaţii

49Descărcări

9046Vizualizări

Onofraş Leonid Fedor
Cuvinte-cheie (52): Bacteria (6), harvest (3), stimulating (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Microorganisme cu însușiri multilaterale
Onofraş Leonid, Melnic Maria, Rusu Ştefan, Todiraş Vasile, Prisacari Svetlana, Lungu Angela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilitatea folosirii bacteriilor simbiotrof fixatoare de azot ca stimulatoare la plantele de porumb
Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela
Institute of Microbiology and Biotechnology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Influența trifluralinei asupra dezvoltării plantelor de soia și bacteriilor de nodozităti Rhizobium japonicum RD2
Todiraş Vladimir, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Argentin
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pseudomonas fluorescens, remediu biologic în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri.
Melnic Maria1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Onofraş Leonid2
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea bacteriilor de rizosferă/rizoplană asupra dezvoltării și productivității plantelor de soia
Todiraş Vasile1, Onofraş Leonid1, Melnic Maria2, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Influența TRIFLURALINEI asupra dezvoltării plantelor de soia și impactul bacteriilor simbiotrofe asupra unor nematode din genul Ditylenchus
Todiraş Vladimir1, Lungu Angela1, Melnic Maria2, Rusu Ştefan2, Erhan Dumitru2, Onofraş Leonid1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptivitatea unor soiuri de soia la tratarea cu preparatul rizolic şi acţiunea diverselor doze asupra recoltei de boabe şi calităţii ei
Todiraş Vasile1, Onofraş Leonid1, Iacobuţă Maria2, Vozian Valeriu2, Prisacari Svetlana1, Lungu Argentin1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării plantulelor de soia
Todiraş Vasile, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Corcimaru Serghei, Onofraş Leonid, Zuza Nuvela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Investigations regarding the influence of bacteria from rhizosphere zone of the plants on their growth and development and on some phytoparasite nematodes
Todiras Vasile1, Onofraş Leonid1, Melnic Maria2, Erhan Dumitru2, Rusu Ştefan2, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Fe3O4 nanoparticles and rhizobacteria on plant growth in soil treated with trifluralin
Onofraş Leonid, Rastimesina Inna, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Lungu Angela, Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Cercetări privind utilizarea microorganismelor de rizosfera pentru sporirea recoltei la porumb
Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana, Zuza Nuvela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of  nodule bacteria  (Rhizobium meliloti) upon the productivity of alfalfa plants
Lungu Argentin, Onofraş Leonid, Todiras Vasile, Prisacari Svetlana, Mohova Tatiana
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisms with stimulatory capacity in corn
Prisacari Svetlana, Todiras Vasile, Onofraş Leonid, Lungu Argentin
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul microorganismelor de rizosferă sub aspectul eficacităţii lor în dependenţă de metoda de utilizare
Onofraş Leonid, Todiraş Vladimir, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana, Zuza Nuvela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea impactului: nematode Ditylenchus- bacterii Rhizobium
Melnic Maria1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Onofraş Leonid2, Todiraş Vladimir2, Lungu Argentin2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Bacterii cu caracter stimulator şi antagonist faţă de unii agenţi patogeni la plante
Onofraş Leonid1, Prisacari Svetlana1, Todiras Vasile1, Lungu Argentin1, Melnic Maria2, Rusu Ştefan2, Erhan Dumitru2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of rhisolic biopreparation used in various doses in soybean cultivation
Onofraş Leonid1, Iacobuţă Maria2, Vozian Valeriu2, Prisacari Svetlana1, Todiraş Vasile1, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of rhisolic biopreparation used in various doses in soybean cultivation
Onofraş Leonid1, Iacobutsa Maria2, Vozian Valeriu2, Prisacari Svetlana1, Todiraş Vasile1, Lungu Argentin1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Important dates in history of microbiology in Moldova
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Onofraş Leonid, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Important dates in history of microbiology in Moldova
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Onofraş Leonid, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39