IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-05 12:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)
  2019  (4 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


Prezenta autorilor din străinătate  

Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus

123
1Casian Ana Constantin
Scopus Author ID - 57213609527
2Cerniţanu Mariana
Scopus Author ID - 57210021343
3Diaconescu Liliana Veronica
Scopus Author ID - 14522266100
4Negură Petru Ion
Scopus Author ID - 35799998400
5Samson Luminita Nicolae
Scopus Author ID - 57195838521

Autori cu ORCID

20132008
Total autori4744
cu ORCID31

Topul autorilor

Nr d/oNumele autoruluiNr articole
1 Racu Igor Ion41
2 Şleahtiţchi Mihail Nicolae34
3 Racu Iulia Igor31
4 Racu Jana Petru31
5 Losîi Elena 30
6 Jelescu Petru 22
7 Vîrlan Maria 19
8 Negură Ion Petru16
9 Listopad A. A.14
10 Covaliova Elena Anton12
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602130273690271
Volume58549991233
Total7182680264923
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   193Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Testarea unei proceduri (Sistem ECO) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

3-19

CZU: 159.94:005.95/.96

Ticu Constantin

Marea și ocultată surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul

20-40

CZU: 159.922.73

Iacob Luminiţa, Butnaru Simona

Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries

41-53

CZU: 159.942.22

Turliuc MariaNicoleta, Jitaru Mihaela

Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor

54-64

CZU: 159.9.072

Ghița (Lazarec) Maria Georgeta, Perjan Carolina

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

65-77

CZU: 316.77

Şleahtiţchi Mihail

Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки

78-91

CZU: 159.923.2-053.6

Бричяг Силвия, Одобеску Татьяна

Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților

92-102

CZU: 159.923:378

Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica

«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова

103-118

CZU: 37.011.3(478)+37.015.3

Синицару Лариса

Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

119-129

CZU: 159.96:373.2

Racu Iulia

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

130-138

CZU: 376.4

Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica

Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă

139-152

CZU: 159.922.2

Pîslari Stela, Darii Mihaela

Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

153-158

CZU: 159.922.1+615.851

Cazacu Daniela

Повышение стрессоустойчивости у военнослужащих в экспериментальных условиях

159-169

CZU: 159.942:355.2

Красковская Валерия

A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.

170-172

CZU: 655.552:316.6

Sanduleac Sergiu