Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
15 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 22:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.96:373.2 (1)
Psihologie (979)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (600)
SM ISO690:2012
RACU, Iulia. Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 119-129. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

Anxiety and fears at preschoolers


CZU: 159.96:373.2
Pag. 119-129

Racu Iulia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

O problemă pe care o trăiesc preșcolarii este anxietatea. Articolul conține rezultatele demersului experimental al anxietății, neliniștilor și temerilor întâlnite la preșcolari. Demersul de investigare a cuprins un eșantion de 152 de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani. Ca rezultate am evidențiat că preșcolarii din lotul experimental prezintă un număr mare de anxietăți, neliniști și temeri specifice. O altă constatare importantă a demersului nostru este și faptul că consemnăm diferențe în manifestarea anxietăților, neliniștilor și temerilor la preșcolari în dependență de gen și vârstă.

An important problem at contemporaneous preschool children is anxiety and fears. The article presents an experimental research of anxiety and fears at preschool children. In our research were included 152 preschoolers from 4 to 7 ages. As results we will mention that anxiety and fears are frequently characteristic for preschool children. Another result of our investigation is the fact that there are gender and age difference in anxiety and fears at preschool children.

Cuvinte-cheie
anxietate, neliniști, temeri, vârsta preșcolară,

anxiety, fears, preschool age