Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
23 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-04 18:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.1+615.851 (1)
Psihologie (977)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (95)
SM ISO690:2012
CAZACU, Daniela. Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 153-158. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises


CZU: 159.922.1+615.851
Pag. 153-158

Cazacu Daniela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

Răspunsul sexual implică o interacțiune complexă a fiziologiei, a emoțiilor, a experiențelor, a credințelor, a stilului de viață și a relațiilor. Perturbarea oricărei componente poate afecta dorința sexuală, excitarea sau satisfacția, iar tratamentul implică adesea mai mult decât o simplă abordare. Deoarece activitatea sexuală este în primul rând o activitate fizică, orice disconfort fizic afectează această activitate. Cel mai frecvent tip de problemă sexuală la bărbați este disfuncția erectile iar la femei care manifestă disfuncții sexuale pot avea dorință sexuală scăzută, probleme în a rămâne excitate sau dificultăți în atingerea orgasmului. Aceste tulburări ar putea fi cauzate de mai mulți factori fizici sau psihologici. Factorii psihologici și sociali precum depresia, anxietatea și alte dereglări psihice netratate pot declanșa apariția disfuncției sexuale la unul din parteneri. Terapia cognitive-comportamentală poate avea efecte benefice în lucru cu cuplurile care manifestă disfuncții sexuale. Elementul esențial în această abordare constă în aceea că ambilor parteneri li se va cere să îndeplinească o serie de comportamente specific, sub forma de teme pentru acasă. În cadrul terapiei cognitivcomportamentale, psihoterapeutul va avea ca obiectiv identificarea blocajelor de natura intra psihică și interpersonală care contribuie la menținerea disfuncției. Odată identificate, aceste blocaje pot fi depășite în urma unor demersuri terapeutice eficiente. Terapeutul va sprijini cuplul să identifice modelele dezadaptative de comportament și să gestioneze rezolvarea conflictelor.

A sexual response presupposes a complex interaction among physiology, emotions, experiences, beliefs, lifestyle, and relationship style. Disruption of any of these components can affect sexual desire, arousal, or satisfaction, and treatment often implies the application of more than one approach. With sexual activity being primarily a physical activity, any discomfort that is physical by nature affects it. The most common type of sexual disorder in men is erectile dysfunction, and in women, those may be exhibited through low sexual desire, problems in getting aroused, or difficulties in reaching orgasm. Sexual disorders could be caused by more factors of either physical or psychological origin. Psychological and social factors such as depression, anxiety, and other untreated mental disorders can trigger sexual dysfunction in one of the partners. Cognitivebehavioral therapy can lead to beneficial outcomes in couples with sexual dysfunction. The key to this approach is that both partners will be required to display certain behaviors in the form of homework. Within the framework of a cognitive-behavioral therapeutic approach, the psychotherapist will aim to identify the blockages of intrapsychic and interpersonal nature that contribute to the dysfunction. Once identified, these blockages can be overcome with practical therapeutic approaches. The therapist will support the couple to identify maladaptive behavioral patterns and manage the process of conflict resolution

Cuvinte-cheie
terapie, psihoterapie cognitiv-comportamentală, sex, tulburări sexuale,

cognitive-behavioral psychotherapy, sex, sexual disorders