Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
22 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923:378 (1)
Psihologie (977)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1108)
SM ISO690:2012
VASILIU, Dan; ADĂSCĂLIŢĂ, Viorica. Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 92-102. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților

How personality factors in the social-cognitive theory academic influences performance of students


CZU: 159.923:378
Pag. 92-102

Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

În cercetarea de față ne-am propus să aflăm modul în care factorii de personalitate: autoeficacitatea, stima de sine, robustețea, sensul coerenței și optimismul, influențează performanța academică. Cercetarea s-a desfășurat în perioada 2017-2018 pe un eșantion de 24 de participanți, studenți, de la Universitatea Hyperion din București. Studenții au fost selectați de la facultățile Drept, Științe Economice și Psihologie și au avut vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Am constatat influența directă, relație de tip cauză-efect, a autoeficacității, stimei de sine și a sensului coerenței asupra performanței academice. Am identificat rolul de variabile intermediare, moderatoare, al robusteții și al optimismului în relația dintre autoeficacitatea, stima de sine și sensul coerenței, pe de o parte, și efectul asupra performanței academice, pe de altă parte. Rezultatele sunt utile pentru elaborarea unor programe formative menite să amelioreze performanța academică prin manipularea factorilor de personalitate.

In the present research, we have proposed to find out the way in which the personality factors: selfefficacy, self-esteem, hardiness, the sense of coherence and optimism influence the academic performance. The research was done in the 2017-2018 period on a batch of 24 participants, students, from the Hyperion University of Bucharest. The students were selected from the Law, Economic Sciences and Psychology faculties and had a range of age between 18 and 30 years old. We have found the direct influence, cause-effect type relation, of self-efficacy, self-esteem and the sense of coherence on academic performance. We identified the role of moderating intermediate variables for hardiness and optimism in the relation between self-efficacy, self-esteem and sense of coherence, on one side, and the effect on academic performance, on the other side. The results are useful for the elaboration of formative programs made to ameliorate the academic performance through manipulation of personality factors.

Cuvinte-cheie
factori de personalitate, performanţă academică, relație cauză-efect, variabile moderatoare,

personality factors, academic performance, cause-effect relation, moderating variables