IBN
Închide
Antoci Diana Ion
Cuvinte-cheie (23): moral (1), intercultural values (1), culture (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Impactul valorilor interculturale asupra dimensiunii morale a personalităţii
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile civice: conceptualizare, structură, evaluare
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Gândirea critică și tipurile de comportament – context de reflecție asupra personalității școlarului mic
Antoci Diana, Isac Oxana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea de sine la adolescenţii cu deficienţă mintală și mediul educațional familial
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţie de autorealizare în activitate colectivă şi de comunicare în proces de învățare
Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre stres şi motivaţia pentru învăţare la studenţii ciclului I
Antoci Diana, Mafteuta Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Creativitatea ca factor decisiv în dezvoltarea gîndirii critice la copii de vîrstă școlară mica
Popescu Ana, Antoci Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Creativitatea şi inteligenţa: o cale în dezvoltarea aptitudinilor pentru arta plastică
Antoci Diana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Creativitatea elevului şi a profesorului la lecţiile de arta plastică
Antoci Diana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

O nouă strategie de stimulare a creativităţii în instituţiile superioare de învăţământ
Antoci Diana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol. 2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Aspecte practico-teoretice ale relaţiei aptitudini pentru arta plastică versus intelegenţă şi creativitate
Antoci Diana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12