IBN
Închide
Adăscăliţă Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Competențele cadrului didactic în afinitate cu standardele educaționale
Adăscăliţă Viorica1 , Ciuntu Rita21
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование компонентов профессиональной компетентности практических психологов
Адэскэлицэ Виорика , Качуренко Андрей
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților
Vasiliu Dan , Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala viitorului sau, mai bine spus, standardele de calitate ale unei școli prietenoase copilului
Ciuntu Rita12 , Adăscăliţă Viorica1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu”
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профилактика буллинга как условие создания психологически безопасной образовательной среды школы
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Child-parent relationships as a factor in the development of the child's personality
Chisacov Roman , Adăscăliţă Viorica
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă asupra performanței academice a studenților
Vasiliu Dan , Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk of child abuse in temporarily disintegrated families.
Chisacov Roman , Adăscăliţă Viorica
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение психологических причин склонностей к отклоняющемуся поведению подростков
Адэскэлицэ Виорика , Албу Яна
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема буллинга в образовательной среде
Кисаков Роман , Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Риск возникновения насилия над детьми во временно дезинтегрированных семьях
Кисаков Роман12 , Адэскэлицэ Виорика1
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Bethel”
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен насилия над детьми
Албу Яна , Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Стратегии предупреждения насилия в образовательном учреждении
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Asistența psihologică oferită copiilor cu cerințe educaționale speciale victime ai violenței
Adăscăliţă Viorica1 , Cuconu Florinela Laura2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţi de socializare a copiilor cu deficienţe motorii
Adăscăliţă Viorica , Popovici Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Формирование позитивного мышления педагога как средство предупреждения насилия
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Взаимосвязь самоотношения и профессиональной эффективности педагогов
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности личности юношей со склонностью к зависимому поведению.
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позиция ненасильственного взаимодействия в профессиональной деятельности современного педагога
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Practica psihologică modernă
2015. . ISBN 978-9975-46-265-5. P 139.
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Взаимосвязь толерантности с некоторыми особенностями проявления эмоциональной сферы старшеклассников
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23