IBN
Închide
Adăscăliţă Viorica Vasile
Cuvinte-cheie (66): personality factors (2), academic performance (2), performanţă academică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților
Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Child-parent relationships as a factor in the development of the child's personality
Chisacov Roman, Adăscăliţă Viorica
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă asupra performanței academice a studenților
Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk of child abuse in temporarily disintegrated families.
Chisacov Roman, Adăscăliţă Viorica
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение психологических причин склонностей к отклоняющемуся поведению подростков
Адэскэлицэ Виорика, Албу Яна
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема буллинга в образовательной среде
Кисаков Роман, Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Стратегии предупреждения насилия в образовательном учреждении
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dificultăţi de socializare a copiilor cu deficienţe motorii
Adăscăliţă Viorica, Popovici Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Формирование позитивного мышления педагога как средство предупреждения насилия
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Взаимосвязь самоотношения и профессиональной эффективности педагогов
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности личности юношей со склонностью к зависимому поведению.
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Взаимосвязь толерантности с некоторыми особенностями проявления эмоциональной сферы старшеклассников
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Дискуссия как средство формирования толерантности школьников
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Анализ истории изучения толерантности
Адэскэлицэ Виорика
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14