IBN
Închide
Stratan Valentina Spiridon
Cuvinte-cheie (54): cultura muncii (2), tertiary prevention. (1), secondary prevention (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali
Plămădeală Victoria, Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvоltarea capaciтăților сreатive la preșcоlаriprin educаția plastică
Plămădeală Victoria, Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc
Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale familiei monoparentale ca obiect al asisteței sociale
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные подходы оценки трудной жизненной ситуации в социальной работе
Stratan Valentina, Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный подход к проблеме профилактики аддиктивного поведения у подростков
Стратан Валентина, Plămădeală Victoria
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială
Stratan Valentina, Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte fundamentale valorizate în aria pedagogiei adulților
Ianioglo Maria1, Stratan Valentina2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de protecție socială a copilului aflat în dificultate
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гуманистические технологии в социальной работе
Стратан Валентина
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Impactul priceperilor generale de muncă a elevilor cu ces asupra incluziunii lor socio-profesionale
Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări naționale ale educaţiei incluzive a copiilor cu CES
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala incluzivă și facilitarea accesului tuturor la o educație de calitate
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Eventuale condiții sociopedagogice de realizare și protecție a drepturilor copiilor educați în instituții rezidențiale
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii muncii la elevii cu cerinţe educaţionale speciale
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социальная профилактика алкоголизма в подростковой среде
Лунгу Мария, Стратан Валентина
Комратский госуниверситет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Современная модель подготовки социальных работников в педагогическом колледже
Иринец И., Стратан Валентина
Комратский госуниверситет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Aspecte psiho-pedagogice ale activităţii de muncă la elevii deficienţi mintal
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile orientării spaţiale la elevii din clasa I a şcolii auxiliare
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 5 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21