IBN
Închide

76Publicaţii

1530Descărcări

42492Vizualizări

Ianioglo Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 66.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 15
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 51

2023 - 6

Formarea profesională etnopedagogică a viitorilor învățători
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности взаимодополнения мултилингвального обучения и межкультурного воспитания посредством народного танца
Савастин Михаил1 , Яниогло Мария2
1 Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты,
2 Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-266-3.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерные особенности менеджмента в образовательном учреждении
Кисеева Ольга1 , Яниогло Мария2
1 Учреждение раннего образования № 7 «Ивушка» г. Комрат,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика уровня сформированности межкультурной толерантности у младших школьников
Чебан Татьяна , Яниогло Мария
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-266-3.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о формировании межкультурной компетенции в контексте профессионального становления преподавателя
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиэтническая образовательная среда как фактор формирования межкультурной компетентности
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-266-3.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

E-pedagogie: competențele și abilitățile profesorilor, necesare pentru desfășurarea programelor de educație stem (științe, tehnologie, inginerie și matematică)
Adascaliţei Adrian A.1 , Cucoş Constantin2 , Ianioglo Maria3 , Velicova Tatiana3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală: de la teorie la practică
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межкультурная компетентность как условие успешного профессионального становления педагога
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народный танец как средство межкультурного воспитания младших школьников во внеурочной деятельности
Савастин Михаил12 , Яниогло Мария1
1 Комратский государственный университет,
2 Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dezvoltarea competenței de comunicare asertivă ca o preocupare stringentă în mediul educațional multicultural
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de comunicare asertivă la studenți în contextul educației interculturale
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional multietnic - factor stimulator al formării competenței interculturale la viitorii pedagogi
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Партнериат учреждения раннего образования и семьи по нравственному воспитанию детей
Дымченко Злата1 , Яниогло Мария2
1 Гимназия – детский сад им. С. Демиреля м. Комрат,
2 Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Abordarea comunicativ-profesională a formării competenței didactice
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura comunicării - parte integrantă a normelor sociale
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentoratul în contextul activității didactice
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-91. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia formării competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul multietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea cadrelor didactice, studenților și elevilor pentru predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând un mediu virtual de instruire
Adascaliţei Adrian A.1 , Cucoş Constantin2 , Ceobanu Ciprian2 , Velicova Tatiana3 , Ianioglo Maria3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-58. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение мотивации в непрерывном образовании дидактических кадров
Яниогло Мария , Чорна Татьяна
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межкультурная компетентность как интегративная способность педагога
Константинова Анастасия , Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Непрерывное профессиональное образование в контексте педагогической теории и практики
Курдогло Варвара , Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические основы формирования профессональной компетентности студентов
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование этнической идентичности младшего школьника в контексте межкультурного воспитания
Константинова Анастасия , Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Cultura comunicării în contextul dialogului intercultural
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente teoretice ale tehnologiei pedagogice
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о реализации программы развития инклюзивного образования в АТО Гагаузия
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговый подход как инструмент формирования программы развития учреждения дошкольного образования
Мавроди Мария12 , Яниогло Мария1
1 Комратский государственный университет,
2 дет. сад .№ 5 «Родничок», мун. Комрат
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно-педагогические основы здоровьесберегающих образовательных технологий
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие межкультурной компетенции в контексте поликультурного воспитания
Градинарь Софья12 , Яниогло Мария1
1 Комратский государственный университет,
2 Детский сад "Колосок", с.Дезгинжа, Комратский район, РМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции у студентов в процессе профессиональной подготовки
Яниогло Мария1 , Шахин Кюршат Шамиль2
1 Комратский государственный университет,
2 Бартынский университет, Турция
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte fundamentale valorizate în aria pedagogiei adulților
Ianioglo Maria1 , Stratan Valentina2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația adulților în contextul învățării permanente
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația permanentă ca dimensiune a managementului carierei profesionale
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile formării competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea creativă a problemelor în activitatea managerului instituţiei de învățământ
Stefoglo Vera1 , Ianioglo Maria2
1 Liceul Teoretic nr. 2, or. Vulcănești,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jocului didactic în procesul predării - învățării limbii române în clasele primare
Stamat Nina , Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using blended learning and open educational resources in teaching and learning university disciplines
Адаскалицей Адриан1 , Яниогло Мария2 , Великова Татьяна2
1 Ясский технический университет имени Георге Асаки,
2 Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь качества образования и профессиональной компетенции преподавателя
Dodul Tatiana1 , Яниогло Мария2
1 Теоретический лицей «Петр Румянцев», г. Кахул,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование инновационных технологий в процессе преподавания – учения в ВУЗЕ
Кѐр Людмила , Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансдисциплинарность как новый уровень модернизации образовательного процесса
Додул Т. , Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Comunicarea asertivă în mediul educațional
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-114. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate definitorii ale pedagogiei inovaționale
Ianioglo Maria1 , Axentii Ioana Aurelia2 , Stratan Mihai3
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция и стратегия мультикультурного образования
Яниогло Мария
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Competenţa de comunicare asertivă – valoare de top a dialogului intercultural
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente epistemice și teoretice de formare la studenți a competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea învățămîntului în contextul integrării în spațiul european educațional
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pricipii de optimizare a comunicării eficiente dintre părinţi şi cadre didactice
Belea Veronica , Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-131. Vizualizări-1813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 76