IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ" ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ,
Comrat, Moldova, 24 mai 2020
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Boicova L.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Tipografia "A & V Poligraf"
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 97
ISBN: 978-9975-83-101-7.
CZU: 082:378=135.1=161.1=163.2 Ф 942
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  27CZU
  2020  17CZU
  2018  58CZU
  2015  29CZU
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (71)Filologie (55)Istorie (20)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (21)Filosofie (7)Psihologie (4)Sociologie (3)Ştiinţe fizico-matematice (1)Ştiinţe politice (1)