IBN
Închide
Velicova Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25

2022 - 3

E-pedagogie: competențele și abilitățile profesorilor, necesare pentru desfășurarea programelor de educație stem (științe, tehnologie, inginerie și matematică)
Adascaliţei Adrian A.1 , Cucoş Constantin2 , Ianioglo Maria3 , Velicova Tatiana3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование SendPusle для создания чат-бота
Великова Татьяна1 , Адаскалицей Адриан2
1 Комратский государственный университет,
2 Ясский технический университет имени Георге Асаки
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Популяризация технологии m-learning в период пост COVID
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Инновационные STEAM-практики обучения учащихся посредством мобильных технологий
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Онлайн инструменты для эффективной организации удалённой работы сотрудников
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы организации доставки электронного образовательного контента в условиях цифровой трансформации
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции внедрения и распространениЯ E-teaching в Комратском Государственном Университете
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Pregătirea cadrelor didactice, studenților și elevilor pentru predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând un mediu virtual de instruire
Adascaliţei Adrian A.1 , Cucoş Constantin2 , Ceobanu Ciprian2 , Velicova Tatiana3 , Ianioglo Maria3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты организации мозгового штурма с использованием онлайн сервисов mindmeister и tricider
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мультфильмы, игры и не только на уроках информатики
Куртева Юлия1 , Великова Татьяна2
1 Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи на уроках посредством мобильных технологий
Чавдарь Владимир , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 26 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite
Чавдарь Владимир , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere
Чавдарь Владимир , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY
Великова Татьяна1 , Попиль Геннадий2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие инновационных услуг для аграрного сектора РМ на базе проектов инновационного инкубатора «Инноцентр» КГУ
Sucman Natalia , Левитская Алла , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные информационные технологии в бизнесе
Князева Виталия , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Внедрение непрерывного образования в области предпринимательства в сельской местности посредством электронных MOOC курсов
Великова Татьяна , Левитская Алла
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГИС технологии в сельском хозяйстве и образовании
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Брайков Андрей1 , Великова Татьяна2 , Попиль Геннадий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Using blended learning and open educational resources in teaching and learning university disciplines
Адаскалицей Адриан1 , Яниогло Мария2 , Великова Татьяна2
1 Ясский технический университет имени Георге Асаки,
2 Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35