IBN
Închide
Velicova Tatiana
Cuvinte-cheie (192): online (4), service (4), оценивание (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 9

Pregătirea cadrelor didactice, studenților și elevilor pentru predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând un mediu virtual de instruire
Adascaliţei Adrian1, Cucoş Constantin2, Ceobanu Ciprian2, Velicova Tatiana3, Ianioglo Maria3
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia a 6-a, Vol.II. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты организации мозгового штурма с использованием онлайн сервисов mindmeister и tricider
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мультфильмы, игры и не только на уроках информатики
Куртева Юлия1, Великова Татьяна2
1 Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи на уроках посредством мобильных технологий
Чавдарь Владимир, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 26 January, 2021. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite
Чавдарь Владимир, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia a 6-a, Vol.I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere
Чавдарь Владимир, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia a 6-a, Vol.I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY
Великова Татьяна1, Попиль Геннадий2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие инновационных услуг для аграрного сектора РМ на базе проектов инновационного инкубатора «Инноцентр» КГУ
Сукман Наталья, Leviţcaia Alla, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные информационные технологии в бизнесе
Князева Виталия, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia a 6-a, Vol.I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Внедрение непрерывного образования в области предпринимательства в сельской местности посредством электронных MOOC курсов
Великова Татьяна, Leviţcaia Alla
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. II. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГИС технологии в сельском хозяйстве и образовании
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Брайков Андрей1, Великова Татьяна2, Попиль Геннадий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Using blended learning and open educational resources in teaching and learning university disciplines
Adascaliţei Adrian1, Яниогло Мария2, Великова Татьяна2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение новой программы «e-teaching» для непрерывного образования преподавателей КГУ в рамках проекта TEACHME
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Использование cms opencart для создания сайта электронной коммерции студентами экономической специальности
Velicova Tatiana1, Adascaliţei Adrian2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование мобильных устройств в процессе оценивания учащихся по информатике
Autor Nou, Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,посвященная 26-летию Комратского государственного университета
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-039-3.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание виртуальной образовательной среды обучения в университете
Adascaliţei Adrian1, Velicova Tatiana2, Chiurcciu Vitalie2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Разработка электронных учебных курсов в приложении exe learnin
Брайков Андрей1, Великова Татьяна2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Использование платформы дистанционного обучения при изучении дисциплины «Информационная безопасность».
Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация новых подходов к оцениванию учебных достижений студентов средствами информационных технологий
Великова Татьяна
Тираспольский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22