Партнериат учреждения раннего образования и семьи по нравственному воспитанию детей
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
319 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 11:56
SM ISO690:2012
ДЫМЧЕНКО, Злата, ЯНИОГЛО, Мария. Партнериат учреждения раннего образования и семьи по нравственному воспитанию детей. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, Ed. 8, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, Vol.8, Partea 2, pp. 31-37. ISBN 2587-3563. ISSN E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
8, Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Партнериат учреждения раннего образования и семьи по нравственному воспитанию детей

Partnership of early education institutions and family for the moral education of children


Pag. 31-37

Дымченко Злата1, Яниогло Мария2
 
1 Гимназия – детский сад им. С. Демиреля м. Комрат,
2 Комратский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2021


Rezumat

Acest articol definește conceptele de parteneriat și familie în educația morală a copiilor mici. Este descrise un studio, realizat în baza gimnaziului-grădiniță „S. Demirel” din Comrat. Studiul a fost realizar prin intermediul metodelor și tehnicilor: metoda conversației, elaborată de către L. V. Anufriev;, metoda de intervievare a educatorilor, interogarea părinților, analiza documentelor normative în vigoare ș.a.. Conform rezultatelor unei conversații cu copiii, s-a constatat că practic toți copiii grupului au reprezentări morale, sunt capabili să caracterizeze corect diferite calități morale ale unei persoane. Sondajul pentru profesori a arătat că întregul personal didactic consideră că problema educației morale a copiilor cu lucrul cu familia acestuia se prezintă una relevant. Majoritatea părinților au calități personale care pot fi considerate un exemplu în educația morală a copiilor. Sondajul părinților a arătat că mulți consideră că educația morală în grădiniță este posibilă, iar grădinița și familia sunt responsabile pentru acest lucru. Un interviu cu metodistul a arătat că grădinița este deschisă pentru un partneriat în scopul educației morale a copiilor.

This article defines the concepts of partnership and family in the moral education of young children. The article describes a study conducted on the basis of the gymnasium-kindergarten named after S. Demirel, Comrat. The study includes the following methods and techniques: the method of conversation of L. V. Anufrieva, the method of interviewing educators, questioning parents, analysis of regulatory documents. According to the results of a conversation with children using the method of L. V. Anufrieva, it was revealed that basically all the children of the group have moral ideas, can correctly characterize different moral qualities of a person. The survey for teachers showed that the entire teaching staff considers the problem of moral education of children in working with the family to be relevant, they have personal qualities that can be considered an example in the moral education of children. The survey of parents showed that most of them believe that moral education in kindergarten is possible, and both the kindergarten and the family are responsible for this. An interview with the methodist showed that the kindergarten is open to partneriat for the purpose of moral education of children.

Cuvinte-cheie
parteneriat, familie, educaţie morală, instituție de educație timpurie.,

partneriat, family, moral education, early education institution