IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(271) pentru cuvîntul-cheie "family"

Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów

Autor Nou, Bartoszewski Jakub
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Rotaru Ioana-Corina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți

Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process

Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naționalitatea și apartenența etnică – dreptul la identitate al persoanei fizice

Ţaranu Ludmila
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea riscului suicidal în corelație cu funcționalitatea familiei

Corcevoi Maria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC

Ceban Veronica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate

Pereu Tatiana
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația în postmodernitate

Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea și promovarea culturii relațiilor inter-generaționale în cadrul consilierii educaționale a familiei

Calaraş Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor educaționali în formarea personalității elevului

Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dysfunctions in the family as a source of loneliness and social orphanage of a child - selected issues

Matejek Jozefa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of economic and socio-cultural factors on criminality

Larii Iurie1, David Mihail2
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a contravenției de violență în familie

Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семейная медиация как объект PR-деятельности

Autor Nou
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei copiilor în familii de tip patriarhal

Magdaliuc Angela
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea etiologică a comportamentului Infracțional legat de violența în familie

Ţurcan-Donţu Arina1, Donţu Ion2
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychosocial content of the challenges and vulnerability of the contemporary family in Romania (approaches to the family estblishment)

Constantin Genoveca
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 271