IBN
Close

61Publicaţii

961Descărcări

34357Vizualizări

Stratan Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 53. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 14
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 39
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Aspecte ale necesității asistenței familiei copilului cu tulburări din spectru autist
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Comunicarea interculturală în asistența socială a refugiaților
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentelor de comunicare a elevilor cu tulburări de limbaj in mediul incluziv
Crișan Elena1 , Stratan Valentina2
1 Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala prietenoasă copilului – mediu prielnic de egalizare a șanselor și nondiscriminare
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Consolidarea parteneriatului educațional școală- familie pentru asigurarea unei educații incluzive de calitate
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional incluziv ca oportunitate de promovare a drepturilor copilului cu CES
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea comportamentului adictiv la adolescenți
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simularea didactică – modalitate de formare a competențelor profesionale la asistenții sociali
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singurătatea – consecință a traumei psihice
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea soft-urilor educaționale în corectarea tulburărilor de limbaj la elevii cu deficiență de intellect
Crișan Elena1 , Stratan Valentina2
1 Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные педагогические возможности для онлайн-обучения социальных ассистентов
Стратан Валентина , Плэмэдялэ Виктория
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Asistența socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele sociale ale copiilor cu ces – resurse importante pentru asigurarea adaptării la viaţă
Petcu Mariana1 , Stratan Valentina2
1 Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Galați,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cоциальная тeрапия в работe c пожилыми людьми
Стратан Валентина , Гуцан-Щкиопу Ольга , Чернявский Виорика
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarеa autonomiеi реrsonalе la реrsoanеlе сu dizabilități
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă istorică privind utilizarea computerului în învățare
Crișan Elena , Stratan Valentina
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile cadrelor didactice privind formarea la elevii cu dizabilități mintale a culturii muncii
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile capacității de a planifica activitatea de muncă la elevii cu dizabilități mintale
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme sociale ale persoanelor vârstnice
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-98. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicii specializate în promovarea educației incluzive și asigurarea dreptului la educație de calitate pentru toți copiii
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea сomрulsivă a internetului - сonseсințe și strategii de рrevenție
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нeкoтopыe ocoбeннocти фopмиpoвания интepнeт-завиcимocти и психологическая безопасность
Стратан Валентина , Плэмэдялэ Виктория
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пcиxo-coциальная peабилитация пoжилыx людeй в цeнтpe coциальнoгo oбcлуживания
Стратан Валентина1 , Гуцан-Щкиопу Ольга2 , Чернявский Виорика1
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Activitatea de muncă a elevilor cu dizabilități în raport cu procesele psihofizice
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența medico-socială – dimensiune practică a securiității sănătății
Stratan Valentina , Proca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții psihopedagogice de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul social ca factor de legătură între securitatea umană și asistența socială
Proca Maria1 , Stratan Valentina2
1 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvоltarea capaciтăților сreатive la preșcоlаriprin educаția plastică
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale familiei monoparentale ca obiect al asisteței sociale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia logopedică asistată de calculator
Stratan Valentina1 , Crișan Elena2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные подходы оценки трудной жизненной ситуации в социальной работе
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный подход к проблеме профилактики аддиктивного поведения у подростков
Стратан Валентина , Плэмэдялэ Виктория
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-1279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-72. Vizualizări-1160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceperea modelului pedagogic de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of a Pedagogic Work Culture Development Model in Students with Special Educational Needs
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 1 Vol.1. 2018. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гуманистические технологии в социальной работе
Стратан Валентина
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Concepte fundamentale valorizate în aria pedagogiei adulților
Ianioglo Maria1 , Stratan Valentina2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul priceperilor generale de muncă a elevilor cu ces asupra incluziunii lor socio-profesionale
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de protecție socială a copilului aflat în dificultate
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări naționale ale educaţiei incluzive a copiilor cu CES
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala incluzivă și facilitarea accesului tuturor la o educație de calitate
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Eventuale condiții sociopedagogice de realizare și protecție a drepturilor copiilor educați în instituții rezidențiale
Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii muncii la elevii cu cerinţe educaţionale speciale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1056
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социальная профилактика алкоголизма в подростковой среде
Лунгу Мария , Стратан Валентина
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование социальной компетентности у подростков группы риска
Стратан Валентина
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Prevenirea violentei în scoala incluziva
Stratan Valentina , Lapoşina Emilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности социальной работы в образовательных учреждениях
Стратан Валентина , Лапошина Эмилия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 61