IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(214) pentru indicele czu "316.77"
Identificarea situaţiilor comunicative în administrarea publică în context sociocultural
CZU : 316.77:35.08
Canţîr Vlad
Administrarea Publică
Nr. 1(69) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programarea neurolingvistică în comunicarea funcţionarilor publici
CZU : 316.77:35.08:81'234
Crăciun Claudia
Administrarea Publică
Nr. 2(62) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea instituţională în autorităîile publice
CZU : 316.77:35.08
Prisacari Vlada
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea politică: definiţii, tipuri şi funcţii
CZU : 316.77:32
Rusnac Ludmila
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea politică - component intrinsec al vieţii sociale contemporane
CZU : 32.019.5:659.4+316.77:32
Crăciun Claudia
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea-baza unei culturi civilizate într-o societate multilingvă
CZU : 808.5:81'246.3+316.77:81
Braşovean Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile de comunicare – obiectiv strategic de eficientizare şi modernizare a activităţii manageriale din Republica Moldova
CZU : 005.32:316.77(478)
Mancaş Maria, Vicol Liliana
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescentul şi televiziunea: cofluenţe şi contradicţii
CZU : 37:[316.774-053.6+654.19]
Tacu Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea sociofugă şi sociopetă a comunicării în relaţia socială
CZU : 316.772:37
Căruntu Nina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(53) / 2009 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicare pentru perspective
CZU : 316.77:37
Strajesco Natalia, Uzicov Nina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia, televiziunea şi slabiciunile omeneşti
CZU : [316.658+316.774]:37
Albu Gabriel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea pedagogică
CZU : 37.0+316.77:37
Cristea Liuba
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(29) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru mass-media şi comunicare
CZU : 37.0:659.3+316.774:37
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în contextul educativ şi didactic
CZU : 316.772:37
Iacob Luminiţa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blocajele comunicării
CZU : 316.772:37
Potâng Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbare şi dezvoltare prin comunicare participativă
CZU : 316.772:37
Socolov Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagina de jurnal: evocarea unei experienţe personale
CZU : 37.02:316.77
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia comunicării. Argumente ale unei întemeieri.
CZU : 37.0:316.77
Şoitu Laurenţiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(11) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii
CZU : 027:316.77
Ţurcan Nelly
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mediei sociale asupra politicului: o realitate certă
CZU : 316.774:004+32.019.52
Roşca Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 214