IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru indicele czu "159.922.2"

Etape semnificative în dezvoltarea cercetării psihopedagogiei speciale în Institutul de Științe ale Educației

CZU : 159.922.27:37.015.3
Cucer Angela, Furdui Emilia
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea este o artă

CZU : 159.922.2
Burlacu Tatiana
Mediul Ambiant
Nr. 5(29) / 2006 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.
CZU : 159.922.2-053.6
Plămădeală Victoria
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă

CZU : 159.922.2
Pîslari Stela, Darii Mihaela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frații copiilor cu autism și afectările emoționale ale acestora

CZU : 159.922.2
Chirilă Lidia Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea în educaţie: sens şi necesitate
CZU : 37.015.3+159.922.2
Callo Tatiana, Pascari Valentina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6