IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Negură Ion Petru - 16
Revista: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

2018 - 2

Studiul comparativ al factorilor de personalitate la subiecții cu dificultăți de învățare a scrisului accentuate și la cei cu dificultăți de învățare a scrisului tipice

Chitoroaga Lucia, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что такое психологическое мышление, как оно работает и как его развивать?

Негурэ Ион
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Tratat despre reprezentările sociale care fabrică zei

Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Motivational strategies for learning a foreign language in the classroom
Negură Ion, Guţu Ala
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelatele psihologice ale experienței optimale
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 37 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Profesorul Adrian Neculau şi ispita vieţii eterne
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Atitudinile sociale şi schimbarea lor
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Formarea la conducătorii auto a abilităţilor de gestionare a stresului în situaţii dificile de trafic rutier
Ţăruş Larisa, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre contextul social şi reprezentările sociale ale Uniunii Europene în Republica Moldova şi România
Negură Ion, Curelaru Mihai, Cristea Mioara
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „La Sapienza“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum îşi reprezintă societatea persoanele cu dizabilităţi?
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Psihologia faţă în faţă cu problemele de viaţă ale omului contemporan
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Determinantele psihosociale ale relaţiilor „Profesor-student”
Platon Inga, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Modelul învăţării motivante: prezentare şi analiză
Guţu Ala, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii identitare la romii din Republica Moldova
Negură Ion, Peev Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Reprezentarea socială a muncii la învăţăorii din şcolile de stat şi private
Sârbu Maria, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţiile şi orientările valorice ale studentului contemporan
Cerniţanu Mariana, Negură Ion
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 5 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16