IBN
Închide
Negură Ion
Cuvinte-cheie (30): motivational persistence (2), persistenţă motivaţională (2), satisfacția muncii (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar
Popescu Maria, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Persistenţa motivaţională la cadrele didactice şi factorii ei de influenţă
Negură Ion, Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al factorilor de personalitate la subiecții cu dificultăți de învățare a scrisului accentuate și la cei cu dificultăți de învățare a scrisului tipice
Chitoroaga Lucia, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что такое психологическое мышление, как оно работает и как его развивать?
Негурэ Ион
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Tratat despre reprezentările sociale care fabrică zei
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Determinanții psihologici ai vulnerabilitații la stres la conducatorii auto în situatii dificile de trafic rutier
Ţăruş Larisa, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Corelatele psihologice ale experienței optimale
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 37 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa optimală şi factorii de personalitate ce o influenţează
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivational strategies for learning a foreign language in the classroom
Negură Ion1, Guţu Ala2
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Necunoscută, Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Profesorul Adrian Neculau şi ispita vieţii eterne
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Atitudinile sociale şi schimbarea lor
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Cum îşi reprezintă societatea persoanele cu dizabilităţi?
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la conducătorii auto a abilităţilor de gestionare a stresului în situaţii dificile de trafic rutier
Ţăruş Larisa, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre contextul social şi reprezentările sociale ale Uniunii Europene în Republica Moldova şi România
Negură Ion1, Curelaru Mihai1, Cristea Mioara2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „La Sapienza“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurtă istorie a psihologiei în IŞE (1941-2011)
Bolboceanu Aglaida1, Negură Ion2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Psihologia faţă în faţă cu problemele de viaţă ale omului contemporan
Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Determinantele psihosociale ale relaţiilor „Profesor-student”
Platon Inga, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Construcţii identitare la romii din Republica Moldova
Negură Ion, Peev Veronica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul învăţării motivante: prezentare şi analiză
Guţu Ala, Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 11 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Motivaţiile şi orientările valorice ale studentului contemporan
Cerniţanu Mariana1, Negură Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 5 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21