IBN
Închide

39Publicaţii

607Descărcări

21620Vizualizări

Bolboceanu Aglaida
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Comunicarea – mediu de formare și manifestare a atitudinilor faţă de invăţare
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice și adaptarea psihosocială la vârsta adolescenţei: abordări teoretice
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Гендерные аспекты подростковой лжив психологическом исследовании
Гладченко Мария , Болбочану Аглаида
Институт педагогических наук
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Reprezentări sociale ale tinerilor din Republica Moldova despre învăţare pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основы профилактики страхов и тревожности у детей
Болбочану Аглаида1 , Москалюк Лариса2
1 Институт педагогических наук,
2 Spitalul de Psihiatrie, or. Bălți
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: probleme și soluții
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de formare a gândirii profesionale medical
Bolboceanu Aglaida1 , Tarabeih Mahdi2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Medical Universitar Hadassah
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stări psihoemoţionale ale medicilor în situaţii medicale critice
Bolboceanu Aglaida , Tarabeih Mahdi
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza modelelor comportamentale ale managerilor din mediul educațional
Garbuz Vasile , Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: referințe conceptuale
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – condiția eficienței cadrului didactic
Bolboceanu Aglaida , Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării emoţionale a medicilor în situaţiile medicale de urgenţă
Bolboceanu Aglaida , Tarabeih Mahdi
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida , Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения коммуникации в семьях, вызванные длительным стрессом от ракетных обстрелов
Болбочану Аглаида , Остроброд Александр
Институт педагогических наук
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности общения между членами семьи, длительно проживающие в зоне ракетных обстрелов
Остроброд Александр , Болбочану Аглаида
Институт педагогических наук
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspecte psihosociale şi psihologice ale învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Particularităţile relaţiilor interpersonale ale preadolescentului hipoacuzic
Plătică Adina1 , Bolboceanu Aglaida2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensuri actuale ale educaţiei și dezvoltarea serviciilor de asistență psihologică
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39