Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
604 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-14 21:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013 (206)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1513)
SM ISO690:2012
BOLBOCEANU, Aglaida; BUCUN, Nicolae; RUSNAC, Virginia; DANII, Anatolie; ANTOCI, Diana; CUCER, Angela; OLĂRESCU, Valentina; JELESCU, Raisa; FURDUI, Emilia; PAVLENKO, Lilia; PALADI, Oxana. Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova. In: Univers Pedagogic. 2011, nr. 1, pp. 10-21. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1 / 2011 / ISSN 1811-5470

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova

CZU: 37.013
Pag. 10-21

Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Articolul este consacrat rezultatelor obţinute la proiectul „Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova”, de către cercetătorii din sectoarele „Psihologie şcolară” şi „Psihopedagogie corecţională” ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Autorii au studiat polul subiectiv al calităţii educaţiei, care se referă la atractivitatea serviciilor educaţionale pentru client, părinţi şi copii în cazul dat, atractivitate determinată de capacitatea produsului de a satisface nevoile de învăţare a clientului sau beneficiarului. Polul subiectiv al calităţii educaţiei este exprimat de satisfacţia clientului faţă de serviciile educaţionale propuse de stat sau de instituţiile private – furnizoare de servicii educaţionale. Au fost elucidate rezultatele vizavi de atitudinea elevilor şi a profesorilor faţă de studii ca valoare, particularităţile motivaţiei învăţării elevilor contemporani, manifestările afective ale elevilor în situaţiile de evaluare şi la alte faze ale procesului educaţional, particularităţile de vârstă ale comportamentului prosocial, premizele psihosociale ale incluziunii şcolare ca indicator semnificativ al calităţii educaţiei.

The article is dedicated to the results of the “Psychosocial perspective of quality of education in Republic of Moldova” by researchers in sectors “School Psychology” and “Correctional Psychopedagogy” of Institute of Educational Sciences. The authors studied the subjective pole of the quality of education, which refers to the attractiveness of educational services for the client, parents and children in this case, given the attractiveness of the product capacity to meet the learning needs of the customer or beneficiary. Subjective pole of quality of education is expressed by customer’s satisfaction with the educational services offered by public or private institutions, that providing educational services. Authors describes the results about the attitude of students and teachers to study value, features contemporary students learning motivation, students' emotional expressions in situations of evaluation and in the other phases of education, age particularities of prosocial behavior, psychosocial premises of the educational inclusion – significant indicator of quality of education.