IBN
Close
Bolboceanu Aglaida Vasile
Cuvinte-cheie (74): asistenţă psihologică (4), personalitate (3), dezvoltarea asistenţei psihologice în educație. (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: probleme și soluții
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de formare a gândirii profesionale medical
Bolboceanu Aglaida1, Tarabeih Mahdi2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Medical Universitar Hadassah
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stări psihoemoţionale ale medicilor în situaţii medicale critice
Bolboceanu Aglaida, Tarabeih Mahdi
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: referințe conceptuale
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – condiția eficienței cadrului didactic
Bolboceanu Aglaida, Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării emoţionale a medicilor în situaţiile medicale de urgenţă
Bolboceanu Aglaida, Tarabeih Mahdi
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida, Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности общения между членами семьи, длительно проживающие в зоне ракетных обстрелов
Остроброд Александр, Болбочану Аглаида
Институт педагогических наук
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspecte psihosociale şi psihologice ale învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Sensuri actuale ale educaţiei și dezvoltarea serviciilor de asistență psihologică
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stările afective ale elevilor şi securitatea psihologică
Bolboceanu Aglaida
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Probleme psihologice cu care se confruntă psihologii şcolari în instituţiile educaţionale
Bolboceanu Aglaida, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul dependenţei de internet la copii – o provocare pentru adult
Bolboceanu Aglaida, Morozan Olga
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Modernizarea şi implementarea curriculumului şcolar din perspectiva şcolii prietenoase copilului
Bucun Nicolae1, Pogolşa Lilia1, Guţu Vladimir2, Bolboceanu Aglaida1, Achiri Ion1, Hadîrcă Maria1, Botgros Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurtă istorie a psihologiei în IŞE (1941-2011)
Bolboceanu Aglaida1, Negură Ion2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile relaţiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici
Plătică Adina, Bolboceanu Aglaida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27