IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 17 Unique visitors: 16
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Bolboceanu Aglaida Vasile - 19. Descărcări - 35. Vizualizări - 4092.
Articole în reviste din RM - 19.
xls PDF

2017 - 1

Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: referințe conceptuale
Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Особенности общения между членами семьи, длительно проживающие в зоне ракетных обстрелов
Остроброд Александр, Болбочану Аглаида
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida, Pavlenko Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Stările afective ale elevilor şi securitatea psihologică
Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensuri actuale ale educaţiei și dezvoltarea serviciilor de asistență psihologică
Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Riscul dependenţei de internet la copii – o provocare pentru adult
Bolboceanu Aglaida, Morozan Olga
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihologice cu care se confruntă psihologii şcolari în instituţiile educaţionale
Bolboceanu Aglaida, Paladi Oxana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Modernizarea şi implementarea curriculumului şcolar din perspectiva şcolii prietenoase copilului
Bucun Nicolae, Pogolşa Lilia, Guţu Vladimir, Bolboceanu Aglaida, Achiri Ion, Hadîrcă Maria, Botgros Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurtă istorie a psihologiei în IŞE (1941-2011)
Bolboceanu Aglaida, Negură Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стили педагогической деятельности как условие эффективности педагогического процесса
Vlad Iulia, Болбочану Аглаида
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile relaţiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici
Plătică Adina, Bolboceanu Aglaida
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Evaluare formativă: esenţă, funcţii, aplicare
Cabac Valeriu, Guţu Vladimir, Bolboceanu Aglaida
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Suflete instituţionalizate
Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 2

Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator
Bolboceanu Aglaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale anexităţii cadrului didactic contemporan
Bolboceanu Aglaida, Baxan Iurie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 1

Evaluarea performanţelor şcolare (experienţe occidentale)
Bolboceanu Aglaida, Haheu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(3) / 2000 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19