Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
769 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 11:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7/.8+37.015.3 (1)
Psihologie (1224)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1625)
SM ISO690:2012
BOLBOCEANU, Aglaida. Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2015, nr. 3-4, pp. 84-95. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional

CZU: 159.922.7/.8+37.015.3
Pag. 84-95

Bolboceanu Aglaida
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

Autorul prezintă necesităţile de dezvoltare a asistenţei psihologice acordată copiilor şi adolescenţilor în instituţiile educaţionale din Republica Moldova, determinate în cadrul proiectului de cercetare şi dezvoltare „Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a procesului de dezvoltare a personalităţii în contextul sociocultural modern”. Sunt evidenţiate problemele sistemului de servicii psihologice existent, precum şi problemele psihologice mai frecvente cu care se confruntă actorii procesului educaţional, oportunităţile şi direcţiile de dezvoltare.

The author presents the need for development of psychological assistance among children and adolescents in educational institutions of the Republic of Moldova, that been determined in the research and project of development “Mechanisms and methodology of consulting and counseling of the process of personality development in modern sociocultural context”. In this article are highlighted the existing issues in the psychological service system, as well as psychological problems which facing the common actors of educational process, opportunities and directions of development.

Cuvinte-cheie
personalitate, asistenţă psihologică, sistem educaţional,

dezvoltarea asistenţei psihologice în educație.