IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2655): educaţie (21), curriculum (18), motivaţie (15)
Manifestări ştiinţifice organizate9
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (31 ORCID ) 0.06%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1149. Descărcări - 13038. Vizualizări - 414375.
Articole în reviste din RM - 667. Publicaţii la conferinţe din RM - 482.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 44

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale
Callo Tatiana
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice
Franţuzan Ludmila, Grigor Ina, Straistari-Lungu Cristina
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea şi mediul educaţional şcolar: perspective de eficientizare
Franţuzan Ludmila, Hîncu Ionela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea funcțional-pragmatică a învățării versus analfabetismul funcțional al elevilor
Hadîrcă Maria
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și echilibrul personalității
Puzur Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 115-120.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul școlar la matematică: abordări inovative
Achiri Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 24-31.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic
Vrabii Violeta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 148-153.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învățământ în contextul actualelor provocări societale
Isac Ştefania
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea limbajului literar-artistic prin metode de stimulare a creativității elevilor
Vicol Nelu, Antip Crina Ramona, Dănăilă-Moisă Mihaela
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului dezvoltat
Franţuzan Ludmila, Hîncu Ionela
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile de leadership în educație – modelul finlandez
Simion Crenguţa
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație economică – o dimensiune a educației integrale
Grigor Ina
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entități corelative: etica, ecologia/ecoetica și bioetica în educație
Vicol Nelu, Caciuc Viorica-Torii, Federiuc Victoria
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esteticul în opera literar-artistică
Baraliuc Nadejda
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 15-17.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EX-LIBRIS
Globa Elizaveta
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel național: reglementări normative
Afanas Aliona
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale
Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea şi colaborarea elevilor în cadrul predării-învăţării-evaluării la biologie cu utilizarea instrumentelor web
Prunici Elena
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 34-40.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația didactică în studiul istoriei
Petrovschi Nina
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instuirea constructivistă în școala contemporană
Barbăroș Claudia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 178-181.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1149