IBN
Închide
Jelescu Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereții
Jelescu Petru, Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie
Covaci Mihai12, Jelescu Petru1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negația: abordare, geneză, dezvoltare, mecanisme, formare
Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea interdisciplinară a interesului electoral
Jelescu Petru1, Zatușevschi Ana1, Jelescu Dumitru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șomajul în rândul absolvenților universitari – o provocare în formarea inițială a specialiștilor în Psihologie
Elpujan Olga, Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții de la specializarea Psihologie
Covaci Mihai12, Jelescu Petru1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea și formarea competențelor antreprenoriale la psihologii în devenire
Jelescu Petru, Elpujan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problema intereselor în psihologie
Jelescu Petru1, Ciobanu Elvira2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Dimensiunile personalităţii şi comportamentul empatic al studenţilor psihologi
Stomff Mihaela1, Jelescu Petru2
1 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 33 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihocomportamentul empatic al studenţilor psihologi
Stomff Mihaela1, Jelescu Petru2
1 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге
Бычева Елена, Желеску Петр
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Idealul social al Republicii Moldova şi dezvoltarea personalităţii
Jelescu Petru, Jelescu Raisa, Jelescu Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Formarea profesională a studenţilor psihologi
Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dreptului de vot de la vârsta de 16 ani şi posibilitatea/imposibilitatea soluţionării ei în condiţiile Republicii Moldova
Jelescu Petru1, Jelescu Raisa2, Jelescu Dumitru3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice
Jelescu Petru1, Jelescu Raisa2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Bazele psihopedagogice ale standardului de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I (Licenţiat), Ii (Masterat), III (Doctorat)
Gînju Stela, Jelescu Petru, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Blaja-Vitcovschii Ala, Chirilov Vasile, Pidleac-Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea psihologică a dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţii contemporani
Jelescu Petru, Ştefaneţ-Beşleaga Diana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 20 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27