| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Jelescu Petru - 22. Descărcări - 51. Vizualizări - 4827.

2017 - 1

Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Studierea și formarea competențelor antreprenoriale la psihologii în devenire
Jelescu Petru, Elpujan Olga
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții de la specializarea Psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problema intereselor în psihologie
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Psihocomportamentul empatic al studenţilor psihologi
Stomff Mihaela, Jelescu Petru
1 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile personalităţii şi comportamentul empatic al studenţilor psihologi
Stomff Mihaela, Jelescu Petru
1 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 33 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге
Бычева Елена, Желеску Петр
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Idealul social al Republicii Moldova şi dezvoltarea personalităţii
Jelescu Petru, Jelescu Raisa, Jelescu Dumitru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice
Jelescu Petru, Jelescu Raisa
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a studenţilor psihologi
Jelescu Petru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dreptului de vot de la vârsta de 16 ani şi posibilitatea/imposibilitatea soluţionării ei în condiţiile Republicii Moldova
Jelescu Petru, Jelescu Raisa, Jelescu Dumitru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Remedierea psihologică a dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţii contemporani
Jelescu Petru, Ştefaneţ-Beşleaga Diana
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 20 / 2010 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Л.С. Выготский, elevul lui Pierre Janet? Sau impactul teorii conduitei a lui Pierre Janet asupra elaborării şi aplicării teoriei dezvoltării funcţiilor psihice superioare a lui Л.С. Выготский
Jelescu Petru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele psihopedagogice ale standardului de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I (Licenţiat), Ii (Masterat), III (Doctorat)
Gînju Stela, Jelescu Petru, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Blaja-Vitcovschii Ala, Chirilov Vasile, Pidleac-Pavlenco Mihaela
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие утверждения и отрицания и методика их изучения у детей дошкольного возраста
Желеску Петр, Cimpoieşu Alina
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 20 / 2010 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности изучения утверждения и отрицания у детей раннего возраста
Желеску Петр, Толоченко Диана
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Psihologia umanistă şi practicarea muncii de către studenţii de la învăţămîntul cu frecvenţă la zi
Jelescu Petru
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Standard de formare profesională la specialitatea 142.03 Pedagogie în învăţământul primar
Jelescu Petru, Panico Vasile, Harea Maria, Ciobanu Valentina, Gînju Stela
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22