IBN
Închide

40Publicaţii

238Descărcări

14079Vizualizări

Jelescu Petru
Cuvinte-cheie (103): interese electorale (4), interes electoral (3), alegeri (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui
Ciobanu Elvira1, Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereții
Jelescu Petru, Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereţii
Jelescu Petru, Zatușevschi Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie
Covaci Mihai12, Jelescu Petru1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negația: abordare, geneză, dezvoltare, mecanisme, formare
Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema formării intereselor electorale la adolescenți
Ciobanu Elvira12, Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The issue of the formation of electoral interests at adolescents
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea interdisciplinară a interesului electoral
Jelescu Petru1, Zatușevschi Ana1, Jelescu Dumitru2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Formarea și dezvoltarea modalităților de învățare la studenții facultății de psihologie
Jelescu Petru, Covaci Mihai
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șomajul în rândul absolvenților universitari – o provocare în formarea inițială a specialiștilor în Psihologie
Elpujan Olga, Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții de la specializarea Psihologie
Covaci Mihai12, Jelescu Petru1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema cercetării competențelor antreprenoriale la studenții psihologi
Elpujan Olga, Jelescu Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a V-a . 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3145-8-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema definirii competențelor antreprenoriale ale studenților psihologi
Jelescu Petru, Elpujan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea și formarea competențelor antreprenoriale la psihologii în devenire
Jelescu Petru, Elpujan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Construirea instrumentelor de cercetare privind interesele electorale ale adolescentilor
Jelescu Petru1, Ciobanu Elvira2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a cadrelor didactice şi problema optimizării Universităţii Pedagogice de Stat
Jelescu Petru
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Educaţia electorală şi interesul pentru alegeri al votanţilor începători
Jelescu Petru1, Ciobanu Elvira12, Jelescu Dumitru3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40