Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
344 50
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-14 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4:334.72 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1888)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (647)
SM ISO690:2012
LUPAȘCU, Gabriela-Mihaela; JELESCU, Petru. Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.1, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 56-61. ISBN 978-9975-46-450-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor

CZU: 378.4:334.72

Pag. 56-61

Lupașcu Gabriela-Mihaela12, Jelescu Petru2
 
1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020


Rezumat

Presently, the world are facing with major challenges what are expanding more and more at the level national economy. Presence entrepreneurs and of entrepreneurship it's necessary for to encourage and to introduce the change in society, economic etc.

Cuvinte-cheie
entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial skills, self, authors and entrepreneurship studies