Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-03 18:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.2 (6)
Psihologie (977)
SM ISO690:2012
PÎSLARI, Stela; DARII, Mihaela. Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 1(58), pp. 139-152. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Dezvoltarea coștiinței de sine la vârsta preadolescentă

The development of self-awareness in preteen age


CZU: 159.922.2
Pag. 139-152

Pîslari Stela, Darii Mihaela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2020


Rezumat

Articolul vizează cercetarea experimentală a conștiinței de sine la vârsta preadolescentă. În lucrare este descris scopul, ipotezele, eșantionul și metodologia cercetării și a fenomenului conștiinței de sine la preadolescenți în dependență de gen și vărstă și mediul rural și urban. Printre cele mai mari şi fundamentale sarcini ale vieţii noastre este cunoaşterea de sine. Preadolescenții necesită să fie recunoscuți şi respectați, indiferent cum sunt, au nevoie de iubire din partea celor apropiaţi, fără să posede succese deosebite în anumite domenii.

The article is about experimental research of self-awareness in preteen age. The paper describes the purpose, the hypotheses, the sample and the methodology of the research and the phenomenon of self-awareness in preadolescents depending on gender and age and the rural and urban environment. Among the biggest and most fundamental tasks of our lives is self-knowledge. Pre-adolescents need to be recognized and respected, no matter how they are, they need love from their loved ones, without special success in certain areas.

Cuvinte-cheie
preadolescenţi, imaginea de sine, autoaprecierea, încrederea în sine, mediul rural și urban,

preteens, self-image, self-appreciation, self-confidence, rural and urban areas