IBN
Închide

50Publicaţii

1553Descărcări

35969Vizualizări

Sanduleac Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID
Academia.edu ID
LinkedIn ID
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Demersuri metacognitive practice în contextul dezvoltării gândirii științifice la studenții-pedagogi: secvențe experimentale
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Procesul de supervizare a pedagogilor din perspectiva dezvoltării gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării gândirii științifice la elevi în școala contemporană
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare și eficientizare a gândirii științifice la cadrele didactice în contextul realităților secolului XXI
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul gândirii științifice în menținerea familiei armonioase
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metacogniţiei în dezvoltarea gândirii știinţifice la cadrele didactice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securizarea psihologică a elevilor prin exercitarea modelării versus formării gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii educaționale de dezvoltare și eficientizare a gândirii științifice la pedagogi
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Gândirea științifică în științele reale și umanistice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științelor neurobiologice în formarea gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(41) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitate psihologică versus siguranță psihologică
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică a copiilor abuzați fizic și neglijați
Sanduleac Sergiu1 , Bodiu Ludmila2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Internațional „La Strada” Moldova
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică a copiilor abuzaţi fizic şi neglijaţi
Sanduleac Sergiu , Bodiu Ludmila
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-46-675-2
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Factori și condiții în dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi prin prisma eficientizării procesului educațional
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea științifică – concept fundamental în profesionalizarea cadrelor didactice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul gândirii științifice în asigurarea competenței de securizare psihopedagogică a elevilor din partea cadrelor didactice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea emoţionala a copilului şi dinamica coparentală post divorţ
Sanduleac Sergiu , Dragomir Magdalena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-60. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Sanduleac Sergiu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea științifică ca fundament teoreticoaplicativ în formarea continuă a pedagogilor în era digitală
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare a dezvoltării emoționale la orele de educație plastică
Stratulat Teodor , Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la cadrele didactice din învățământul special și cel de masă din perspectiva securității psihologice
Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-99. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Relația dintre singurătatea la locul de muncă și comunicarea la angajații IT.
Sanduleac Sergiu , Martîniuc Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-154. Vizualizări-2050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship between Self-Actualization and Loneliness in Young Adults
Perjan Carolina , Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 1 Vol.1. 2018. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singurătatea lucrătorilor din sfera IT
Sanduleac Sergiu1 , Martîniuc Natalia2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Aspecte actuale ale agresivității în spațiul educațional
Groza (Verdeş) Angela , Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea gândirii ştiinţifice la studenţii din învăţământul universitar
Sanduleac Sergiu
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2017 / ISBN 978-9975-136-61-7
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea singurățății ca fenomen psihosocial
Perjan Carolina , Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-104. Vizualizări-1330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări ale gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stages of development of scientific thinking – reality or fiction
Sanduleac Sergiu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-1515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția de la actul de gândire științifică la actul de gândire practică
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Inteligența emoțională – posibilități de dezvoltare
Sanduleac Sergiu , Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională la studenţii psihologi şi pedagogi
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Sanduleac Sergiu , Căpăţînă Tatiana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-1660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competentelor emotionale și a gîndirii științifice în procesul creatiei artistico-plastice
Sanduleac Sergiu , Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza categorială și prototipică: studiu aspura reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din îvățământul primar
Sanduleac Sergiu , Sârbu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea gândirii ştiinţifice la cadrele didactice în contextul reformelor educaţionale
Sanduleac Sergiu
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema obiectivismului si individualismului în gândirea stiintifica
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Stereotipurile etnice și procesul de stereotipizare
Sanduleac Sergiu1 , Ceban Natalia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul „Mondostud-Art”, Chișinău
Practica psihologică modernă
2014. . ISBN 978-9975-46-231-0.
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența în școli - cauză a unei pedagogii autoritare
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 14 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aptitudinile comunicative ca element ce contribuie la o bună formare a gândirii științifice
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practica psihologică modernă
2013. . ISBN 978-9975-46-153-5 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Modalităţi de gestionare a stresului în condiţii de luptă
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea gândirii ştiinţifice la tinerii cercetători din perspectivă interdisciplinară
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ce stau la baza formării gândirii ştiinţifice
Racu Jana , Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crize şi conflicte în organizaţii
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-198. Vizualizări-1769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific thinking as a new concept in educational process
Sanduleac Sergiu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile de personalitate ale unui bun gânditor ştiinţific
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 20 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Începuturile psihologiei pedagogice în Moldova
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în psihologia sportului
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-118. Vizualizări-1649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Diferenţele gender în manifestarea agresivităţii
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 13 / 2008 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50